Search page

Søket fant 1 resultat på 0.054 sekunder.

Søkeresultater

  1. Digital billedfortelling

    Elevene velger en tekst fra læreboka i engelsk. Teksten tolkes i form av digital billedfortelling basert på egne bilder. Sluttproduktet blir en video hvor elevene har lest inn tekst og lagt inn fotografier som underbygger budskapet.

    larskristia - 22.09.2014 14:08