Search page

Søket fant 1 resultat på 0.062 sekunder.

Søkeresultater

  1. Mikrokraftverk

    Beregne og planlegge bygging og drift av et mikrokraftverk i lokalmiljøet. Måling av parametre inngår, samt slutteffekt av produksjon og verkets økonomi.

    Ta utgangspunkt i ei lokal elv/bekk – og berekn tilsvarande som eksempel området under viser:

    Dag Vassbotn - 06.11.2012 10:50