Search page

Søket fant 1 resultat på 0.054 sekunder.

Søkeresultater

  1. Clans and kilts

    Elevene skal lage en presentasjon og skrive en tekst der de presenterer en av de skotske klanene. De må finne klanens kilt og beskrive mønsteret og hva slags stoff som brukes til kilten. Videre skal de finne klanens historiske bakgrunn sett i lys av Skotlands historie.

    Parvis jobbing som skal resultere i en digital presentasjon og en skrevet tekst. Elevene prøves i både skriftlig og muntlig framstillingsevne.

    Knut Sverre Johnsen - 15.10.2013 13:51