Search page

Søket fant 16 resultater på 0.054 sekunder.

Søkeresultater

 1. Pytagoras' læresetning

  Bruke Pytagoras' læresetning til beregninger og i praktisk arbeid

  GAbelsen - 14.05.2013 12:08

 2. Å regne ut virkelig areal ut i fra arbeidstegning

  Bruke målestokk til beregninger

  Framstille arbeidstegninger

  Regne med forhold

  GAbelsen - 13.05.2013 17:55

 3. Matematikk i naturen

  DET GYLNE SNITT: Det vakreste tall i universet

  Det gylne snitt er forholdstallet som er definert ved:

  Formelen : φ=(1+rota av 5)/2 =1,618033989

  Phi (φ) er den 21 bokstaven i det greske alfabet.

  I matematikken er tallet phi (φ) altså = 1,618 033 989 som er det gylne snitt.

  magmor - 31.10.2013 13:14

 4. Leteaksjon

  Forarbeid: Finn et kart (gjerne et kart over nærområdet til elevene) med målestokk 1 : 50 000. Merk av sykehjemmet på stedet. Hver elev/gruppe har behov for en kopi.

  Espen Sudbø - 14.11.2013 14:53

 5. Frie, åpne, rekneoppgåver til fagdagar, eksempel

  Brukt på og eigna for: Fagdagar 1P og 1 PY.

  Oppgåvene er lokale eksempel frå nærområdet i Odda, og må tilpassast etter lokale forhold.

  Mål: Ingen oppskrift eller prosedyre er foreslått eller oppgitt. Elevane skal velja metode/metodar og evaluera denne/desse. Elevane skal helst måtta ut av klasserommet.

  Elevane blir delt inn i grupper (2-4stk). Dei skal presentera løysinga si for klassen.

  Øystein Kambestad - 10.03.2014 14:19

 6. NRK TV - Schrödingers katt - 08.11.2012 Matematikk i Naturen

  Velg sekvens 6. Matematikk i naturen.

  Fibonacci tallrekke - det gylne snitt

  magmor - 31.10.2013 14:32

 7. Kroppens rare forhold

  Grunnleggende ferdigheter:

  Kunne uttrykke seg muntlig. Kommunisere ideer og drøfte problemer og løsningsstrategier med andre.

  Relevante kompetansemål:

  • gjøre overslag over svar, regne praktiske oppgaver, med og uten tekniske hjelpemidler, og vurdere hvor rimelige resultatene er
  • bruke formlikhet og målestokk i praktisk arbeid
  • regne med ulike målenheter

  Sluttprodukt:

  Knut Fulsebakke - 14.05.2013 09:56

 8. Budsjett til å lage arbeidsbukk

  Læringsmål: bruke digitale hjelpemidler til å sette opp et budsjett over materialforbruk til å lage en arbeidsbukk.

  Grunnleggende ferdigheter

  Å kunne rekne i inneber å kjenne att og beskrive situasjonar der matematikk inngår, og bruke matematiske metodar til å behandle problemstillingar. Eleven må òg kommunisere og vurdere kor gyldige løysingane er. 

  Elisabeth K - 13.02.2016 15:19

 9. Klippe plen med robotgressklipper

  Elevene skal lære å bruke målestokk, regne mellom ulike måleenheter, beregne areal av ulike figurer, formelregning og prosentregning.

  Foto: Holger Casselmann. Lisens,: CC by-sa. Kilde: wikimedia commons

  Julie Bjørnstad - 28.10.2016 15:37

 10. Oppdag matematikken i programområdet ditt

  Foto: Line Johnsen

  Eleven bruker situasjoner i programfagstimene til å lage oppgaver som kan brukes i matematikktimene. Gjennom dette arbeidet skal de selv oppdage hvorfor det er nyttig å kunne matematikk når man går på BAT (eller andre programområder).

  Hensikt:

  Line Johnsen - 30.01.2013 16:20

 11. Målestokk

  Elevane skal teikne klasserommet i målestokk 1:25.

  Geir Løland - 13.05.2013 15:50

 12. Formlikhet og forholdstall ved A-arkene

  Elevene skal enten utlede eller måle seg fram til forholdet mellom høyde og bredde til A-arkene (f eks i A3- og A4-arket) og generere en figur i Geogebra ved hjelp av regnearket der, som viser systemet av arkene fra A0 nedover til A5. Et løsningsforslag i Geogebra er vedlagt.

  Utgangspunktet for A-arkene er som kjent at om man bretter arket på tvers på midten, får man et ark med samme form. A0-arket har areal 1 m^2, og de neste arkene i serien får man gjentatte halveringer av dette; se bildet under.

  Jan Sandbakken - 06.11.2013 15:21

 13. Mutter

  Mutter er et rett prisme med en regulær sekskant som grunnflate fratrukket en sylinder.

  Sekskanten er bygd opp av seks likesidete trekanter, pytagoras' setning gir sammenheng mellom side og høyde i trekantene.

  Måler lengder og beregner volum, kontrollerer ved å måle volum direkte (målesylinder) eller indirekte (vekt av fortrengt vann).

  Knut Barder - 07.11.2013 11:19

 14. Pytagorassetningen

  Pytagorassetningen

  leskry - 22.05.2015 17:09

 15. Kart og Pytagoras

  Bruke et turkart til å tegne en høydeprofil av en rute for å gjøre en beregning av faktisk lengde. Beregne hvor mange % en bør legge til det en måler i luftlinje.

  Finne høyden på fjelltopp (eller en kjent høyde) ved å benytte linjal, øyemål, kart og formlikhet.

  Gisle Lømo Stensvold - 08.02.2016 15:04

 16. Kaffematematikk

  Noen få oppgaver hvor kaffe er gjennomgangstema.

  Anders Fløtra - 11.04.2016 08:08