Search page

Søket fant 2 resultater på 0.054 sekunder.

Søkeresultater

  1. "I Urskogen", arbeid med novellesjangeren

    Tenkeskrivingsoppgaver og etterlesingsoppgaver i forbindelse med novella "I Urskogen" av Morten Harry Olsen. Etterlesingsoppgavene har et analytisk preg over seg.

    johhus - 13.01.2014 12:10

  2. Myter og andre fortellinger

    Denne oppgaven er treleddet. Elevene skal a) få en forståelse for hva myter og fortellinger er, b) få skrivetrening ved at de leverer inn en artikkel om temaet, c) få en trening i å holde foredrag for en gruppe tilhørere (klassen) om den ene delen av den skriftlige oppgaven.

    johhus - 05.02.2014 15:08