Search page

Søket fant 1 resultat på 0.058 sekunder.

Søkeresultater

  1. Noveller- et større opplegg

    Kommentar til opplegget: Det følgende læringsopplegget er delvis en bearbeiding av et opplegg laget av fra Kristine Gilje Skjæveland (lesesenteret og Gand videregående skole), og etter hvert flere egenproduserte oppgaver i ulik grad av ferdigstillelese.

    Eva Beate Dahle - 19.04.2013 08:10