Search page

Søket fant 1 resultat på 0.055 sekunder.

Søkeresultater

  1. «Garderobe for en reise» av Vigdis Stokkelien

    Novellen «Garderobe for en reise» blir i dette undervisningsopplegget brukt som «starter» til emnet «Omsorg ved livets slutt». Dette er en god inngangsport for å skape motivasjon og etisk refleksjon til videre arbeid og omsorg for pasienter og pårørende. Fortellingen belyser mange etiske dilemma, både profesjonsmessige og mellommenneskelige.

    Novellen står i Nettopp norsk vg2.

    Grunnleggende ferdigheter:

    Terese Kristin Aarsund Myklebust - 13.09.2013 09:06