Search page

Søket fant 1 resultat på 0.059 sekunder.

Søkeresultater

  1. Bioenergi. Besøk på et Fjernvarmeanlegg

    I arbeidet med bioenergi og bærekraftig utvikling besøker vi et lokalt fjernvarmeanlegg . Elevere lager en fotostory der de presenterer prosessen fra flis til varme i huset.

    Tillatelse til bilde gitt av Hønefoss Fjernvarme (hentet fra deres nettside).

    Gerd Jørgensen - 07.11.2013 11:08