Search page

Søket fant 1 resultat på 0.063 sekunder.

Søkeresultater

  1. Theme Travel in the UK - Service and transport

    Elevene skal bruke relevant informasjon på internett til å lage og presentere en temareise til et land/sted i UK. Elevene skal lage en brosjyre på engelsk ved hjelp av programmet Publisher (Office-pakken). Brosjyren og opplysninger om markedsføringsidè og økonomiske beregninger skal inngå i presentasjonen. Opplegget øver både skriftlige, muntlige, kommunikative, digitale og matematiske ferdigheter.

    Cecilie Isaksen Eftedal - 16.11.2012 12:15