Search page

Søket fant 1 resultat på 0.062 sekunder.

Søkeresultater

  1. Custom-fitting a chair - Design, Arts and Crafts

    Dette opplegget øver lesing som grunnleggende ferdighet. I denne sammenhengen innebærer dette å forstå, tolke og sammenholde opplysninger i en tekst om hvordan de kan lage en skreddersydd stol til en tenkt kunde. I tillegg er det fokus på muntlige ferdigheter. Elevene lærer faguttrykk og måleenheter (inches og degrees) og å kommunisere om og presentere fagstoff fra dette programfagområdet som rollespill.

    Svein Anders Kvellestad - 24.01.2013 15:25