Search page

Søket fant 2 resultater på 0.054 sekunder.

Søkeresultater

  1. Teikneseriar - kva og korleis fortel dei?

    Arbeid med teikneseriar etter læringsmål om samansett tekst. Lærar kan velje å dele klassen i grupper eller å la elevane jobbe åleine. Arbeidet kan munne ut i munnleg presentasjon med samansett tekst, skriftleg analyse eller ein læringsdiskusjon. Ein kan også ha kombinasjonar av desse.

    brinor - 13.05.2013 16:57

  2. Arbeid med novelle

    Arbeid med leseforståing og verkemiddel i novelle. Høver som del av eit større arbeid med novelle.

    brinor - 10.01.2014 13:02