Search page

Søket fant 21 resultater på 0.044 sekunder.

Søkeresultater

  1. Open pit mining

    Elevene leser tekster om ulike typer dagbrudd og nødvendig utstyr for å drifte disse. De jobber i grupper og lager en presentasjon som fokuserer på en type drift. Opplegget tar omlag 6 skoletimer.

    Læringsmål:

    Martin Almaas - 31.10.2013 11:34

Pages