Search page

Søket fant 29 resultater på 0.059 sekunder.

Søkeresultater

 1. Lagringstemperatur for såkorn

  Foto: Karsten Schnack, NTB Sxanpix. Lisens: CC by-nc-sa. Kilde: ndla.no

  I denne oppgaven skal elevene forsøke å tolke et diagram som viser hvordan faktorer som vanninnhold og temperatur påvirker lagringsforholdene for såkorn. I naturfag eller i programfagene kan det være interessant å ta opp hva som skaper varmeutvikling i fuktig og varmt såkorn og hvilke prosesser som kan oppstå i en kornsilo.

  Wenche Dypbukt - 13.01.2015 13:16

 2. Vekt på hest

  FOTO: Jens Arne Meistad

  I denne oppgaven skal elevene forsøke å gjøre et overslag over hvor mange kilo hesten er uten å veie den.

  Det blir litt algebra med formelregning, for det fins en formel som tar utgangspunkt i brystmålet til hesten for å angi cirka vekt. Formelen avhenger av hvilken type hest elevene har; lett edel rase, tung rase eller ponni.

  Wenche Dypbukt - 13.01.2015 14:02

 3. Fôring av sau

  Foto: Nils Erik Bjørholt

   

  Dette er en praktisk oppgave om overslagsregning på fôrmengde. Som en del av oppgaven har vi tatt inn datoer og kalenderdager. I tillegg til kompetansemål i matematikk (se marg) dekker vi også regning som grunnleggende ferdighet i naturbruk:

  «... Regneferdigheter innebærer også å foreta enkle målinger av fysiske og kjemiske parametre og å sette opp og tolke tabeller, diagram og enkel statistikk»

  Wenche Dypbukt - 19.01.2015 10:09

 4. Hellelegging

  Foto: Jens Arne Meistad

  I denne oppgaven skal elevene øve seg på å lage mønstre av hageheller og «knott»-stein (små brostein). Foruten det estetiske blir det målinger, mengdeberegninger, enkel brøkregning og forholdstall.

  Wenche Dypbukt - 03.03.2015 10:43

 5. Fôrplanlegging

  Måling av månedlig melkemengde og opptimal fôring.

  Kompetansemål innenfor Naturbasert produksjon. Grunnleggende ferdigheter å kunne regne i naturbruk og i matematikk. Kompetansemålene i matematikk, å kunne regne praktiske oppgaver, presentere resultater og vurdere rimeligheten.

  Fullstendig kompetansemål er beskrevet i oppgaven som presenteres for elevene.

  jan-helge balto - 03.12.2015 15:40

 6. Gjerding - praktisk oppsett, beregning av areal, omkrets, materialer, kostnader

  Vi skal gjerde inn et beiteområde, kombinert for sau og ku (eller annet dyreslag). Vi skal beregne hvor mye gjerde vi trenger og hva kostnadene blir.     

  cecilie.ausland@tvedestrandamli.vgs.no - 09.02.2016 12:37

 7. Fruktsalat og prosentregning

  Elevene får utdelt frukt og lager fruktsalat. Vi regner ut avskjær/svinn, andeler og prosentandeler. Til slutt spiser elevene fruktsalaten.

  Foto: Opplysningskontoret for egg og kjøtt. Lisens: CC by-nc-sa. Kilde: ndla.no

  Thorleif Westby - 07.11.2013 10:08

 8. Beregning av rundballer

  Elevene skal avgjøre hvilken geometrisk figur en rundballe skal sammenlignes med, deretter ta de nødvendige målene og regne ut oppgavene som beskrevet.

  Det kan være behov for at rundballen skal kunne løftes med silotaljer, og her må elevene ha kunnskap til utførelse og sikkerhetskravene som gjelder for dette.

  Beskrivelsen av programfaget Naturbasert produksjon er i stor grad dekkende for kompetansemålene.

  jan-helge balto - 04.12.2015 11:10

 9. Restaurering av gapahuk

  Denne oppgaven er en FYR-oppgave for fagene Naturbasert produksjon for VG1 på Naturbruk og matematikk 1 P-Y, matematikk for VG1 yrkesfagligeutdanninngsprogram.

  Elevene skal i matematikk jobbe med temaet geometri. De skal beregne arealer, mengder og lengder.

  I naturbasert produksjon skal elevene være med på restaurering av gapahuken, beise og legge på takstein. De skal også sette opp et sauegjerde.

  Aktuelle læringsmål for 1P-Y er:

  ltespe17@student.uia.no - 06.02.2018 18:35

Pages