Search page

Søket fant 107 resultater på 0.061 sekunder.

Søkeresultater

 1. Klippe plen med robotgressklipper

  Elevene skal lære å bruke målestokk, regne mellom ulike måleenheter, beregne areal av ulike figurer, formelregning og prosentregning.

  Foto: Holger Casselmann. Lisens,: CC by-sa. Kilde: wikimedia commons

  Julie Bjørnstad - 28.10.2016 15:37

 2. Praktisk brøkregning

  Praktisk brøkregning

  Foto: Magnar Kirknes, VG, NTB Scanpix. Lisens: CC-by-nc-sa 

  Fag: Matematikk

  Program: Alle

  Trinn: Vg1

  Tid: 1-2 timer

  Hensikt:

  Gi elever som synes brøkbegrepet er for abstrakt en bedre praktisk forståelse.

  Knut Fulsebakke - 14.05.2013 10:40

 3. Anskaffelse av bil og førerkort - på tide å spare?

  Elevene skal beregne kostnader og mulige finansieringsalternativer for innkjøp av bil og anskaffelse av førerkort klasse B. Elevene kan velge mellom noen gitte biltyper med oppgitt pris, men de må selv finne ut hva det koster å ta førerkortet. Elevene skal beregne ulike alternativer for finansiering og vurdere hva dette koster på lang sikt.

  Julie Bjørnstad - 17.02.2017 09:16

 4. Universets størrelse

  En video som viser størrelsesforholdet på elementene i universet.

  TMK Twitter - 20.09.2011 10:56

 5. Brøkregning

  Brøkregning

  Pål Jørgensen - 31.10.2012 10:53

 6. Grafisk framstilling

  Kartleggingsprøver i matematikk på Vg1 viser at mange elever ikke klarer å lese av et linjediagram. Det kan være:

  • Feiltolking av inndelingen av aksene
  • Lese av på feil plass

  Hensikten med dette opplegget er 2- delt: Først skal elevene forsøke å systematisere ustrukturert informasjon med hovedvekt på presentasjon, deretter tolke et materiale som andre har laget. I forhold til grunnleggende ferdigheter i matematikk jobber vi med å kunne lese, kunne regne og å kunne uttrykke seg både skriftlig og muntlig.

  Ressurser

  Cecilie Isaksen Eftedal - 15.11.2012 11:07

 7. Kan en sirkel bli til en boks?

  • Denne oppgaven tar utgangspunkt i det eleven kan fra før. Hva husker elevene av begrep og formler i geometri?
  • Oppgaven egner seg godt som innledning til geometri på 1YP. Den kan enkelt utvides til en større oppgave hvor eleven regner med målte størrelser.
  • Har ofte brukt oppgaven som innledning og avslutning av emnet. Elevene reflekterer over hva de kan fra før og hva har de lært? Passer god for både gutter og jenter på alle studieretninger.
  • Undervisningsopplegget finner du som en fil under ressurser. "Sirkel til boks"

  Line Johnsen - 30.01.2013 14:28

 8. Prosent og meterstokken

  Prosent og meterstokken

  torhol35@hotmail.com - 30.01.2013 15:44

 9. Oppdag matematikken i programområdet ditt

  Foto: Line Johnsen

  Eleven bruker situasjoner i programfagstimene til å lage oppgaver som kan brukes i matematikktimene. Gjennom dette arbeidet skal de selv oppdage hvorfor det er nyttig å kunne matematikk når man går på BAT (eller andre programområder).

  Hensikt:

  Line Johnsen - 30.01.2013 16:20

 10. Kuleoppgave

  Gjennom denne oppgaven skal elevene lære å bruke ulike måleredskaper for å beregne volum og tetthet til kuler og vurdere om svarene virker rimelige.

  KULeOPPGAVE

  Wenche Dypbukt - 17.02.2013 14:33

 11. Proporsjonale sammenhenger

  PROPORSJONALE STØRRELSER

  Ved dette opplegget ønsker vi at elevene skal lære

  • å avgjøre om to størrelser er proporsjonale
  • å regne med proporsjonale størrelser
  • å finne proporsjonalitetskonstanten
  • om grafen til proporsjonale størrelser

  Vi bruker Ohms lov til å illustrere proporsjonale sammenhenger. Vi ser på sammenheng mellom spenning og strøm over en motstand med fast verdi.

  U=R·I

  Wenche Dypbukt - 18.02.2013 21:26

 12. Lage formler og løse likninger

   

  LAGE FORMLER OG LØSE LIKNINGER

  KOMPETANSEMÅL I MATEMATIKK

  • Tolke og bruke formler knyttet til dagligliv, yrkesliv og programområde

  Alle foto: Wenche Dypbukt

  Wenche Dypbukt - 19.02.2013 14:02

 13. Oppdrag til økonomi

  Opplegg som tar for seg alle kompetansemålene innenfor økonomi.

  Dette er et opplegg man kan bruke i sin helhet eller man kan plukke ut deler etter ønske og behov. Elevene jobber selvstendig og leverer inn skriftlig produkt når alle oppdragene er fullført.

  Kompetansemål:

  2901sibi - 06.03.2013 15:58

 14. Fra vondt til verre – ungdomsledighet i tall og fakta

  Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB Scanpix. Lisens: CC by-nc-nd

  Undervisningsopplegget tar utgangspunkt i en artikkel om ungdomsledighet i Europa. Artikkelen er delt i to arbeidsoppdrag. Det er laget spørsmål til innholdet i teksten som elevene skal svare på underveis.

  Grunnleggende ferdigheter

  - å kunne uttrykke seg muntlig

  - å kunne uttrykke seg skriftlig

  - å kunne lese

  - å kunne regne

  elro0604 - 06.03.2013 17:20

 15. Målestokk

  Elevane skal teikne klasserommet i målestokk 1:25.

  Geir Løland - 13.05.2013 15:50

 16. Lykkeliten barnehage, negative tall

  Enkle oppgaver der vi bruker termometer for å forklare negative tall.

  Gro Esekielsen - 14.05.2013 12:01

 17. Konsumprisindeksen - å regne historiske priser

  Opplegget konsentrer seg om å arbeide med konsumprisindeksen, regne ut historiske priser og øve på bruk av indekser og vekstfaktorer, samtidig som elevene gjør litt erfaringer med å hente interessante tall og informasjon fra SSB.

  Et læringsmål er grunnleggende ferdigheter med økt digital kompetanse, både med effektiv kalkulatorbruk og nettbruk.

  pengesedler

  Foto: Rolf Liebich. Lisens: (C)

  Rolf Liebich - 14.05.2013 12:39

 18. Volum av sylinder

  Elevene kan jobbe selvstendig eller i grupper med oppgavene hvor de regner på volumet av sylindere i bilmotorer.

  Anette Frigstad - 19.06.2013 09:48

 19. Formlikhet og forholdstall ved A-arkene

  Elevene skal enten utlede eller måle seg fram til forholdet mellom høyde og bredde til A-arkene (f eks i A3- og A4-arket) og generere en figur i Geogebra ved hjelp av regnearket der, som viser systemet av arkene fra A0 nedover til A5. Et løsningsforslag i Geogebra er vedlagt.

  Utgangspunktet for A-arkene er som kjent at om man bretter arket på tvers på midten, får man et ark med samme form. A0-arket har areal 1 m^2, og de neste arkene i serien får man gjentatte halveringer av dette; se bildet under.

  Jan Sandbakken - 06.11.2013 15:21

 20. Konsumprisindeks

  Elevene skal lage klassens egne (forenklede) konsumprisindeks. De velger ut noen vanlige forbruksvarer som de finner prisen på i dag, i 1998 (f eks ved å spørre foreldre og andre) før vi beregner snittet av anslagene og beregner konsumprisindeksen. Til slutt estimeres indeksen og prisene fram i tid, her i 2026. Opplegget er beskrevet i vedlegg.

  Jan Sandbakken - 07.11.2013 10:32

Pages