Search page

Søket fant 106 resultater på 0.063 sekunder.

Søkeresultater

 1. Karbohydrattest

  Elevane får tre ukjente løsninger (sukrose, fruktose og stivelse) og skal ved hjelp av jod og fehlings væske finna ut kva som er kva. 

  Solveig M Bergo Nielsen - 30.01.2015 23:05

 2. Soldrevet toalett - lese naturfaglig tekst

  Målet med denne aktiviteten er at elevene skal lære hvordan de enkelt kan trekke ut hovedinnholdet i en artikkel ved å lese første setning i hvert avsnitt. Første setning gir ofte en oversikt over innholdet i avsnittet. Forhåpentligvis lærer de samtidig litt om bioenergi og alternativ bruk av solenergi.

  larskristia - 09.01.2015 14:49

 3. Bli en energidetektiv

  Når du trykker inn standby-knappen i stedet for å skru av TVen, er du med på å tappe Kraft-Norge for milliardbeløp. Bare i norske hjem forsvinner standby-strøm tilsvarende to Alta-kraftverk, eller nok til å forsyne alle husstandene i Kristiansand med elektrisitet.

  Vi ønsker å teste om denne påstanden er riktig. Hvis vi gjør målinger på mange skoler og hjem kan vi beregne totalforbruket for hele landet. Bare ved at 40 skoler/klasser er med, får vi kanskje 5-800 hjem med i undersøkelsen.

  Cecilie Isaksen Eftedal - 14.07.2013 08:23

 4. Bilvoks av Carnouba

  Elevane skal lage eit kosmetisk produkt.  På TIP er det flest gutar og for denne gruppa passar det betre å lage sin eigen bilvoks.   

  Elevane får oppskrifta på nett, og set seg inn i framgangsmåten før dei startar opp med øvinga.

  Dei brukar rapportgenerator (som dei finn på NDLA) og lagar rapport på øvinga.

  oddsol - 02.06.2015 13:55

 5. Kaffi eller kanel

  Dette er ein artig demonstrasjon, der ein får igang samtale og undring om luktesansen.

  oddsol - 28.02.2014 09:52

 6. Iskrem (av ulike produkter)

  Lage iskrem med oppskrift fra forskerfabrikken.no. Videre arbeid etter aktiviteten er å dokumentere prosessen med skriveramme, bilder og digital fortelling (Photo Story). Iskrem kan også lages med laktosefri melk og fløte, og med soyamelk. Alle disse produktene ga vellykket iskrem.

  Tove Wiig - 24.09.2015 17:54

 7. Plast i havet - store konsekvenser

  Film om hvordan søppelet vi kaster ikke forsvinner, men går inn i næringskjeden. Filmen viser at vi alle har et ansvar og kan bidra.

   

  Kan  gjerne brukes sammen med teksten http://fyr.ndla.no/nb/interactive-content/8345

  larskristia - 11.03.2015 14:04

 8. Hans Rosling: Global population growth, box by box

  Hans Rosling: Global population growth, box by box

  Hildegunn Moland - 10.11.2015 13:04

 9. Et eksempel på bærekraftig utvikling - blyfri bensin

  Læringsmål: Gi et eksempel på et vellykket miljø-samarbeid som har redusert i en bærekraftig utvikling med tanke på blyutslipp i naturen.

  Grunnleggende ferdigheter: lese, skrive, bruke IKT(nettsøk, kildekritikk)

  Metode: individuelt- eller gruppearbeid

  Sluttprodukt: individuell/gruppe-besvarelse av spørsmål som belyser temaet blyfri bensin - motorbank - mijlø - helse

  camilla.wammer@tromsfylke.no - 24.11.2015 16:19

 10. Hva varmer egentlig opp kloden?

  Film (3:08) fra NRK som beskriver hva som har innvirkning på temperaturen på jorda

  Berit Reitan - 27.11.2015 09:35

 11. Bloggeren Sophie Elise i Solarium

  Noen emner å diskutere rundt bruk av solarium til å bli brun, få kreft eller oppleve spennende ting.

  Anders Fløtra - 10.04.2016 14:00

 12. Vitaminer og mineraler.

  Spørsmål til youtubevideo, produsert av Frisvold Privatgymnas, og oppfølgende oppgaver/aktivitet

  Intro til vitaminer og mineraler. Film om temaet vitaminer og mineraler, produsert av Frisvold Privatgymnas. 

  Oppfølgende oppgaver om samme tema.

  Tove Wiig - 20.11.2014 15:37

 13. Vitaminer

  Undervisningsopplegger tar utgangspunkt i en video om vitaminer på youtube, produsert av Frisvold Privatgymnas. Elevene sitter med oppgaver knyttet til filmen og svarer på spørsmålene underveis. Filmen kan kjøres to ganger, eller stoppes ved behov, slik at alle elevene får besvart.

  De samme spørsmålene brukes så i en "sirkeloppgave". Elevene får utdelt "sirkeloppgaverkort", i grupper på fire og fire, og skal finne hvem som har spørsmålet til hvilket svar.

  Tove Wiig - 19.04.2016 12:25

 14. Skolens varmevekslingssentral

  Charlottenlund vga er koblet opp mot et fjernvarmeanlegg. Anlegget leverer varmt vann til store deler av byen. I skolens sentral ser vi på ulike deler av varmevekslingssystemet. Elevene får en "guidet" omvisning av fagpersonalet som har sikkerhetsoppsyn med sentralen hver dag.

  Undervisningsopplegget viser "oppgavene" elevene har med seg til denne omvisningen. Bildene er hentet fra vår varmevekslingssentral og tatt av Tove Wiig. Lisens: CC by

  Tove Wiig - 19.04.2016 12:04

 15. Energiomsetning

  Elevene trekker oppgavekort og "melkesyrebilde", leser om energiomsetning i læreboka og presenterer resultatet (gruppevis). Oppgavekortet inneholder ulike figurer og tekster fra læreboka som de må finne og utdype mer om i muntlig framføring. Elevene får øvd på lesing, skriving og muntlig aktivitet rundt temaet energiomsetning i cellene.

  På forhånd har vi sett to youtubevideoer og elevene har fått vite hvilke fagord som er temaet for økten. Elevene kan selv gjennomfør "90 gradern" før undervisningen starter :)

  Tove Wiig - 19.04.2016 12:45

 16. Mineraler

  En innledning til temaet vitaminer og mineraler. Elevene skal finne ut hvilke produkter som inneholder hvilke mineraler. "Mineralkildene" er Imsdal vann, sement, bordsalt og "GEM". Bilder i vedlegg tatt av Tove Wiig. Lisens: CC by.

  Tove Wiig - 19.04.2016 12:10

 17. Får jeg se ditt økologiske fotavtrykk?

  I dette undervisningsopplegget skal elevene gjennomføre en quiz for å finne sitt økologiske fotavtrykk (sitt forbruk av ressurser) og sammenligne resultatene med andre elever i klassen og elever fra andre land. På denne måten kan de sette ressursforbruket sitt i et globalt perspektiv og få et inntrykk av hva vårt ressursforbruk krever av miljøet på jorda.

  Cecilie Isaksen Eftedal - 28.04.2016 11:45

 18. Bærekraftig utvikling - Hva har du lært?

  • Repetisjonstest som oppsummerer det du skal kunne om bærekraftig utvikling.

  leskry - 15.04.2015 21:54

 19. Bærekraftig utvikling, drag and drop

  Redigert tekst fra NDLAs fagsider om temaet bærekraft. Tiltenkt repetisjon.

  ingriho@ostfoldfk.no - 23.10.2016 22:03

 20. Bærekraft, forbruk og interessekonflikter, drag and drop

  Repetisjonsoppgave om temaer i bærekraftig utvikling

  ingriho@ostfoldfk.no - 24.10.2016 21:36

Pages