Search page

Søket fant 107 resultater på 0.058 sekunder.

Søkeresultater

 1. Mutter

  Mutter er et rett prisme med en regulær sekskant som grunnflate fratrukket en sylinder.

  Sekskanten er bygd opp av seks likesidete trekanter, pytagoras' setning gir sammenheng mellom side og høyde i trekantene.

  Måler lengder og beregner volum, kontrollerer ved å måle volum direkte (målesylinder) eller indirekte (vekt av fortrengt vann).

  Knut Barder - 07.11.2013 11:19

 2. Vekt på geometriske figurer

  Elevene skal gjennom utforsking og samarbeid finne en måte å regne ut vekten av ulike geometriske figurer læreren har laget på forhånd i tykk papp. Elevene skal i størst mulig grad finne egne metoder for å løse oppgaven. For å løse den må de ha måleredskaper og en referanse på vekten av pappen. Denne referansen kan være vekten av en pappfigur med kjente mål og kjent vekt (figur «0» under), eller egenvekten av pappen slik den er oppgitt på innpakningen.

  magmor - 09.01.2014 13:57

 3. Rørbøy

  En liten matematikkoppgave som gir introduksjon til beregning av rørbøy.

  Elisabeth K - 05.02.2014 15:44

 4. Hverdagsøkonomi

  Budsjett og refleksjon over økonomi etter å ha sett "Luksusfellen". Laget for Helse og oppvekst, men kan brukes på alle studieretninger.

  annkl4 - 27.03.2014 12:01

 5. Helse i den norske befolkning

  FYR- opplegg i matematikk 1P-Y for yrkesretningen Helse- og oppvekstfag.

  Undervisningsopplegget tar utgangspunkt i Folkehelsepolitisk rapport som utgis årlig av Helsedirektoratet. Først gis en kort introduksjon til undervisningsoppleggets fundament, og begrunnelse for at anvendelsen passer godt for yrkesretningen Helse- og oppvekstfag (HO).

  heiupp - 17.06.2014 18:49

 6. Økonomi og helse

  Fagene som inngår - matematikk, yrkesutøvelse og norsk kan også tas med.

  Kompetansemål fraY5 - gjøre greie for ....... Arbeidstaker, roller, regelverk, kommunikasjon, økonomi, prosentregning, lønn og skatt, søknad - skriftlig kommunikasjon. Digitale ferdigheter.

  Ressurser og utstyr:
  Kalkulator, lærebøker, Internett, egne erfaringer og nettressurser til forlagene og NDLA.

  Læringsaktivitet:
  Begynne med å finne en stilling.

  Tenk en 100% stilling hvor du betaler 33 % skatt. Finn nettolønn.

  jan.kjetil.tjemsland@rogfk.no - 09.12.2014 11:18

 7. Summering av mengder (ulike volum med vann)

  Dette er et praktisk opplegg hvor elevene skal måle opp ulike mengder vann gitt med ulike enheter. Disse skal tømmes opp i et større målebeger. Til slutt skal de gå til læreren for å sjekke om totalvolumet har blitt riktig. Det er tre oppgaver. Målet er at de skal kunne gjøre om mellom ml, cl, dl, liter og gram for vann. 

  Anja Saxebøl - 02.01.2015 14:59

 8. Oppgaver om volum og areal

  Lenken viser til en side på NDLA med oppgaver om volum og areal.

  tormor3@ostfoldfk.no - 02.01.2015 15:09

 9. Beregn steglengden

  Foto: Wenche Dypbukt

   

  Diskuter om det er store forskjeller på steglengden til folk? Hvordan påvirkes steglengden når dere går sakte eller fort, når dere løper, går i motbakke eller unnabakke? Har skotøy noe å si? Hva med kjønn, alder og kroppslengde? 

  Undersøk hvordan steglengden påvirkes av noen av faktorene ovenfor.

  Hva slags beregninger kan dere bruke steglengden til?

  Lag formler, tabeller og grafiske framstillinger der steglengde inngår som en variabel.

  Wenche Dypbukt - 05.01.2015 16:30

 10. Hvor mye er en favn ved?

  Et undervisningsopplegg om måleenheter.

  Foto: Camilla Boquist

   

  Favn er en måleenhet både for lengde og volum. Vi snakker om «10 favners dyp» og om «3 favner bjørkeved».  Andre måleenheter som brukes rundt salg av ved i dag er liter, 60-litersekker, storsekk og storfavn. Denne oppgaven tar utgangspunkt i noen av de ulike begrepene og benevningene som benyttes i «vedmarkedet».

  Wenche Dypbukt - 19.01.2015 08:49

 11. Algebraiske uttrykk, bokstavuttrykk

  Regn ut bokstavuttryk og skriv riktig svar på rett plass.

  leskry - 10.02.2015 12:17

 12. Dra og slipp rett ord

  Ta et ord og dra det til boksen der det passer.

  bodil-ahrens.berge - 11.03.2015 10:15

 13. Økonomi - begreper og uttrykk 1

  Oppgaver i å teste forståelsen og oversikten innen økonomien, med prosenter, forhold, indeks, lønn mm

  Rolf Liebich - 11.03.2015 14:00

 14. Oversette språk til matematikk

  Oversette språk til matematikk

  leskry - 24.05.2015 17:17

 15. Pytagorassetningen

  Pytagorassetningen

  leskry - 22.05.2015 17:09

 16. Vekstfaktor

  Vekstfaktor-innlæringsoppgave.

  leskry - 22.05.2015 15:01

 17. Volum og vekt på kjøkkenet

  Forslag til opplegg for innlæring i bruk av måleutstyr på kjøkkenet og trening i vurdering av volumer og vekter av ulike råvarer.

  rune.skiaker@nannestad.vgs.no - 01.12.2015 14:59

 18. Hvordan virker solcellen?

  Løs oppgaven mens du ser på e-forelesningen.

  Kilde: NDLA.no http://ndla.no/nb/node/12919?fag=7 

  Hildegunn Moland - 05.01.2016 13:50

 19. Kart og Pytagoras

  Bruke et turkart til å tegne en høydeprofil av en rute for å gjøre en beregning av faktisk lengde. Beregne hvor mange % en bør legge til det en måler i luftlinje.

  Finne høyden på fjelltopp (eller en kjent høyde) ved å benytte linjal, øyemål, kart og formlikhet.

  Gisle Lømo Stensvold - 08.02.2016 15:04

 20. Pusse opp egen leilighet

  Læringsmål: en realitetsorientering rundt hva det vil koste å pusse opp en egen leilighet med bruk av budsjett, arealberegninger og prosentregning.

   

  Grunnleggende ferdigheter

  Å kunne rekne i inneber å kjenne att og beskrive situasjonar der matematikk inngår, og bruke matematiske metodar til å behandle problemstillingar. Eleven må òg kommunisere og vurdere kor gyldige løysingane er. 

  Elisabeth K - 13.02.2016 13:32

Pages