Språk, naturfag, mat, formingsfag,...

Beskrivelse: 

Dekk læreplanmål ved å lage og spise god mat samtidig som man har hyggelig sosialt samvær. Noen av læreplanmålene som kan dekkes/knyttes opp mot oppgaven er:

Fremmedspråk nivå 1:

 • sammenligne noen sider ved tradisjoner, skikker og levemåter i språkområdet og i Norge
 • gi uttrykk for opplevelser knyttet til språkområdets kultur
 • drøfte sider ved dagligliv, tradisjoner, skikker og levemåter i språkområdet og i Norge

Naturfag (alle læreplanmål innen temaet ernæring og helse)

 • beskrive kjemiske kjennetegn og forskjeller på de viktigste næringsstoffene
 • gjøre rede for de viktigste sporstoffene, mineralene og saltene i kroppen
 • gjennomføre enkle kjemiske påvisninger av næringsstoffer i matvarer
 • forklare hovedtrekkene i fordøyelse, transport og omsetting av de viktigste næringsstoffene
 • drøfte spørsmål knyttet til ernæring, trening, slanking, spiseforstyrrelser, livsstilssykdommer og soling

Matematikk

 • gjere overslag over svar, rekne praktiske oppgåver, med og utan tekniske hjelpemiddel, og vurdere kor rimelege resultata er
 • tolke, tilarbeide, vurdere og diskutere det matematiske innhaldet i skriftlege, munnlege og grafiske framstillingar
 • ...