Bruk tallerkenmodellen og beregn næringsinnhold

Beskrivelse: 

I dette undervisningsopplegget skal elevene lage lunsjporsjoner ved hjelp av tallerkenmodellen. En viktig målsetning er å kunne vurdere næringsinnhold opp mot anbefalinger.

Det jobbes med følgende grunnleggende ferdigheter:

  • Å kunne uttrykke seg muntlig i matematikk innebærer å gjøre seg opp en mening, stille spørsmål, argumentere og forklare en tankegang ved hjelp av matematikk. Det innebærer også å være med i samtaler, kommunisere idéer og drøfte problemer og løsningsstrategier med andre.
  • Å kunne regne i matematikk utgjør en grunnstamme i matematikkfaget. Det handler om problemløsning og utforskning som tar utgangspunkt i praktiske, dagligdagse situasjoner og matematiske problem.
  • Å kunne regne er sentralt i arbeidet med problemstillinger omkring helse, ernæring og kosthold.

Ressurser

Du skal lage forslag til lunsjtallerkener som er i tråd med kostholdsanbefalingene. Du skal bruke tallerkenmodellen når du setter sammen porsjonene. Du skal lage lunsjtallerkener som er innbydende og som er riktig næringsmessig sammensatt.

Når du jobber på kjøkkenet må du veie råvarene du bruker og ta med resultatene til mattetimen. Du skal regne på de porsjonene dere faktisk lager. Lag et skjema slik:

Rett: Laks og eggerøre med salat og brød

Ingrediens

Mengde

Næringsinnhold

Grovt brød

100 g

eggerøre

100 g

Issalat

20 g

osv

Bruk lenkene for å finne fagstoff som gir deg nødvendig informasjon.

Lærestoff NDLA matematikk:

Lærestoff NDLA helse- og oppvekstfag:

  • Eleven bør kunne komponere syv varierte lunsjporsjoner (ukemeny), både varme og kalde retter, ut fra modellen.
  • Eleven skal kunne beregne innholdet av protein, fett og karbohydrater i de ulike porsjonene.

Litt vanskeligere:

  • Kunne problematisere usikkerhetene som ligger i den “visuelle” tredelingen.
  • Bruke programmet Mat på data