"Anleggsprosa" og HMS - tverrfaglig samarbeid mellom norsk og programfag på bygg- og anleggsteknikk

Beskrivelse: 

Elevene skal trene på å lese små skjønnlitterære tekster og bruke disse i arbeidet med å skrive en HMS-plan for en byggeplass. Sluttproduktet er å velge mellom å skrive en saktekst eller en kreativ tekst.

Presentasjon:

  • Tina Åmodts «Anleggsprosa» brukes som inspirasjon for egen skriving, og som eksempel på hvordan en byggeplass kan være.
  • Det er en fordel at en i bransjelære har behandlet temaet, og at elevene har noe kunnskap om temaet.
  • Elevene får skrive tekster fra sitt eget utdanningsprogram

FORSLAG TIL GJENNOMFØRING:

Elevene har jobbet med HMS på byggeplassen i programfaget, og har en forkunnskaper knyttet til temaet risikoanalyse av anleggsområde, og hva som kjennetegner gode og dårlige byggeplasser

Elevene jobber delvis alene og delvis i grupper

OPPGAVER:

1. Beskriv hva du ser på bildet nedenfor. Skriv i tre minutt

Du kan begynne slik: «På bildet ser jeg…»

For bilde, se: http://www.flickr.com/photos/bitjungle/2180516215/

2. Fokus på HMS: La elevene tenke på hva som kjennetegner gode byggeprosjekter, og hva som kjennetegner dårlige byggeprosjekter.

Lag en oppsummering på tavla

Vis deretter hva arbeidstilsynet sier om temaet: http://www.arbeidstilsynet.no/fakta.html?tid=78179

3. Gruppearbeid:

a. Elevene får utdelt utdrag fra boka «Anleggsprosa» av Tina Åmodt, side 7 – 15. De skal lese tekstene og finne begreper som kan knyttes opp mot forholdene på arbeidsplassen. Marker disse begrepene i tekstene under lesingen.

b. Videre skal de beskrive forholdene på arbeidsplassen med egne ord og diskutere om dette er et god eller et dårlig byggeprosjekt. Hvilke risikopunkter finnes?

c. Lag et forslag til en enkel HMS-plan på byggeplassen som kan henges opp i en av brakkene.

SLUTTPRODUKT:

A. Forestill deg at du er verneombud på jobben og skal skrive en avviksmelding til sjefen ut fra de risikopunktene du har funnet i tekstene. Skriv avviksmeldingen.

B. Skriv om en dag i Harald Amundsens liv. Velg sjanger selv.

C. Tenk deg at du er sjefen og har mottatt en avviksmelding fra verneombudet på arbeidsplassen. Skriv et svar brev på henvendelsen der du redegjør for dine forslag til forbedringer.

I dette undervisningsopplegget arbeider en med flere læreplanmål i både norsk og programfag for Bygg-og anleggsteknikk. Elevene kan få en vurdering med karakter i begge fagene. Vurderingskriteriene avklares med klassen.