Tiling and grouting - Building and Construction

Beskrivelse: 

I dette opplegget øves elevenes evne til å ta imot muntlig instruksjon og å presentere en arbeidsprosess. Elevene bruker engelske ord og faguttrykk mens de demonstrerer hvordan flislegging og fuging foregår. Denne muntlig/praktiske presentasjonen foregår i byggverkstedet, mens elevenes forarbeid gjøres i klasse/grupperom i fellesskap og individuelt og ved øving hjemme.

Læringsmål:

 • Lære faguttrykk om flislegging og fuging
 • Lære å utføre et praktisk arbeid ut fra muntlig og skriftlig instruksjon, også på engelsk
 • Lære å forklare på engelsk hva en gjør og hvorfor

Forberedelser:

Samarbeid med programfaglærer for å finne tema for instruksjon. Tidsplan må stemme overens med praksis i verksted. Undervisningsopplegg i engelsk må starte like etter at temaet er gjennomgått og påbegynt i programfag. Sjekk med programfaglærer at instruksjonsvideo støtter opp om det valgte temaet. Last ned tekster til videoene og gjør klar Worksheet 1 and 2 (se Ressurser)

Læringsaktiviteter:

Klassen/gruppa ser instruksjonsvideo 1. Individuelt arbeid: Worksheet 1 - How to Extend a Tile Floor - som er tekst til videoen med oppgaver

Klassen/gruppa ser instruksjonsvideo 2. Worksheet 2 Grouting. Oppgaver til video

Elevene skal så presentere fagstoffet: demonstrere, utføre og forklare i verkstedet.

Oppgaven differensierer godt. Mulighet til å lære faguttrykk og forberede presentasjon ut fra egen forutsetning.

Spørsmål/punkter til egenvurdering:

 • Hva har jeg lært?
 • Hvordan gjør dette meg til en bedre fagarbeider? Hvorfor?
 • I hvilke situasjoner vil jeg ha nytte av dette?
 • Hva kan jeg gjøre for å bli enda bedre?

Vurderingskriterier:

Eleven skal vise at

 • han kan faguttrykk om flislegging og fuging
 • han kan snakke sammenhengende om arbeidet han utfører
 • han kan uttrykke seg tydelig og presist
 • han er ikke avhengig av notater
 • presentasjonen/instruksjonen kommuniserer
 • han har faglig kunnskap om arbeidet

Underveisvurdering:

Tilbakemelding og oppfølgingsspørsmål under presentasjonen.

Sluttvurdering:

Et grunnlag for vurdering med karakter i engelsk. Dersom forholdene ligger til rette og programfaglærer kan være tilstede ved presentasjonen, kan karakter settes også i programfaget. (jfr kompetansemål for byggfag)