Felting - Design, Arts and Craft

Beskrivelse: 

Elevene skal lage en presentasjon av eget produkt som etterarbeid til arbeid de har gjort i "Prosjekt til fordypning". I dette tilfellet har elevene lært om toving, og både prosess og sluttprodukt skal presenteres, samt at de skal vise kostnadsberegninger for en eventuell produksjon for et internasjonalt marked. Presentasjonen gjennomføres muntlig i klassen med bruk av Power Point eller annet egnet presentasjonsverktøy og utstilling av det ferdige produktet. Opplegget øver både skriftlige og matematiske ferdigheter, men hovedvekten ligger på muntlige, kommunikative og digitale ferdigheter.

Læringsmål:

Elevene skal:

  • kunne snakke om egen arbeidsområde på engelsk
  • kunne presentere arbeidet sitt og arbeidsmetoder på engelsk til et internasjonalt marked
  • ha kunnskap om materiale og produkt som er produsert
  • kunne vise til kostnadsberegning for å produsere sitt produkt på et internasjonalt marked

Forberedelser:

Samarbeid mellom programfag og engelsk. Oppgaven gis mens elevene holder på med prosjekt til fordypning i emnet ”Toving”. Oppgaven bør legges opp slik at elevene kan jobbe parallelt med engelsk og PTF gjennom denne perioden.

Læringsaktiviteter:

A Presentation of Your Felt Products

For the last couple of months you have all been quite busy with creating your felt products in your Design and Hand-craft sessions. You have also handed in a presentation of your work which included patterns used for your products, an estimation of production price as well as the products you have made.

In this task you are going to create an electronic portfolio of the felt-products you have designed. The intention of this e-portfolio is to give you some practice on how to present your work for international customers, both orally and in writing.

How to work:

 

 

  • You can create your e-portfolio in two ways: as a PowerPoint Presentation or a PhotoStory presentation. In your portfolio you have to include a list of contents, photos of your products, a short description of what your products contain and how you made them (photos which illustrate the process might be a good idea). Also include an estimation of price for production as well as an estimation of time to create.
  • A brief explanation of the quality and functionality of the product might be helpful if you want to sell your work and product to your customers.
  • Time for the presentation: 10 minutes.

Elevene reflekterer over:

 

  • hvordan det var å presentere eget arbeid
  • behovet for engelsk i sitt yrkesområde
  • egen kompetanse i engelsk på eget fagområde

Lærer gir tilbakemelding til eleven umiddelbart etter presentasjon. Eleven blir vurdert for det muntlige fremlegget og sin PowerPoint-presentasjon.

Vurderingskriterier utarbeides i samråd med programfaglærer.