The Horse Dentist is Coming! - Programme for Agriculture, Fishing and Forestry

Beskrivelse: 

Bakgrunn for oppgaven var en virkelighetsnær kommunikasjonssituasjon: et besøk av den engelske hestetannlegen. Tanken var å forberede elevene for dette besøket ved å gi dem faglig spesifikt ordforråd før møtet med hestetannlegen, slik at opplegget i første rekke øver ordinnlæring. Det følger med lenker til fagplansjer og en egen liste over "hestevokabular".

Det gis også forslag til oppgaver elevene kan gjøre etter at besøket er over.

Læringsmål:

  • Elevene skal lære å forstå muntlig engelsk og og snakke om hester med en ukjent engelskmann - i stedet for læreren, som de er vant til å snakke engelsk med
  • Elevene skal også knytte engelskfaget til en virkelighetsnær kommunikasjonssituasjon

Forberedelse:

Læreren:

  • «klipp og lim» bildene som lenkene fører til inn i det vedlagte arbeidsarket
  • laste oppgaven opp i læringsplattformen eller kopiere opp til elevene
  • eventuelt klippe opp ordlistene

Læringsaktiviteter:

Elevene presenteres for arbeidsarket og illustrasjonene der. Lærer leser gjennom vokabularet sammen med elevene slik at elevene får høre hvordan ordene uttales, og forklarer diagrammer.

En enkel ordtreningsoppgave kan være å lage lapper med de engelske ordene, et ord eller et problem på hver lapp, legge disse opp ned og la elever i par eller mindre grupper trekke en lapp og så forklare til de andre på engelsk betydningen av ordet - uten å si selve ordet! De andre elevene skal så gjette hvilket ord som forklares. Som støtte kan eventuelt illustrasjonen av hestekjeven og hestens kroppsdeler vises i stort format på lerret .

Elevene bør ta arbeidsarkene med til hestetimene når den engelske hestetannlegen kommer.

Elevene bør bruke arkene for å sjekke eventuelle ord de ikke forstår når de lytter til og snakker med tannlegen. Dette arket er ikke ment å bli brukt til vurdering av elevene, men som en forberedelse til å kommunisere med tannlegen, som i dette tilfellet var engelskspråklig. Dette ga en realistisk kommunikasjonssituasjon.