Endurance Riding – Endurance GB. - Agriculture, Fishing and Forestry

Beskrivelse: 

I dette opplegget øves elevenes evne til å lytte for å forstå informasjon om et faglig emne på engelsk. En informasjonsfilm om Endurance Riding(utholdenhetsriding) er utgangspunktet for læringsaktivitetene. Elevene skal arbeide med oppgaver i et vedlagt arbeidsark. Opplegget øver også muntlig produksjon, og i noen grad, også skriftlige ferdigheter.

Det gis forslag til hvordan opplegget kan inngå i en større sammenheng, f. eks. som forberedelse til lesing av en litterær tekst.

Læringsmål:

Elevene skal:

 • forstå muntlig engelsk og å kunne diskutere om emne etterpå
 • skrive svar til spørsmål om det som blir sag
 • lære om yrkesfaglige emne: sporten «endurance riding»

Forberedelser:

Læreren:

 • sjekke at lenka til videoen fungerer
 • ev. laste opp lenka i læringsplatformen
 • laste opp eller kopiere opp oppgaver

Læringsaktiviteter:

 1. Lærer og elever samtaler i 5-10 minutt om hva en allerede vet om emnet.
 2. Elever leser gjennom spørsmålene på Work sheet for å forberede seg på innholdet i videoen.
 3. Elevene ser filmen An Introduction to Endurance Riding (ca 8 minutter) mens de tenker på spørsmålene. Filmen kan spilles på nytt før elevene besvarer spørsmålene skriftlig.
 4. Elever arbeider i par og utveksler informasjon før gjennomgang i klassen. ELLER: Lærer går gjennom spørsmål - spør forskjellige elever om svar. Elever korrigerer sine egne svar.
 5. Åpen diskusjon (i ca. 5-10 minutter) om deres egen oppfatninger av sporten; har noen vært med på dette, ønsker de å gjøre det? osv. Utvide spørsmål 9 på arbeidsarket "How many disciplines are there in the FEI (The Fédération Equestre Internationale)?": Kan de si hva disse andre disiplinene er?

Læreren kan vurdere den muntlige aktiviteten og diskusjonen elevene har etter å ha sett videoen.

Elevene kan eventuelt levere inn de skriftlige svarene (innleveringsoppgave) som vurderes formelt. Hvis man velger dette, må elevene opplyses på forhånd at besvarelsene deres blir vurdert, hva som evalueres og hvordan evalueringen vil foregå.