Theme Travel in the UK - Service and transport

Beskrivelse: 

Elevene skal bruke relevant informasjon på internett til å lage og presentere en temareise til et land/sted i UK. Elevene skal lage en brosjyre på engelsk ved hjelp av programmet Publisher (Office-pakken). Brosjyren og opplysninger om markedsføringsidè og økonomiske beregninger skal inngå i presentasjonen. Opplegget øver både skriftlige, muntlige, kommunikative, digitale og matematiske ferdigheter.

Læringsmål:

Elevene skal i engelsk:

 • Øke kunnskapen sin om UK (historie, kultur, natur, transport etc.)
 • Kunne formidle informasjon skriftlig i sjangeren brosjyre
 • Kunne presentere et fagstoff muntlig

I service og samferdsel:

 • Lage en markedsførside mot valgt målgruppe
 • Utarbeide en priskalkyle
 • Sette seg inn i transportmidler

I digital kompetanse:

 • Kunne bruke et publiseringsverktøy (Publisher i Office)

Forberedelse:

Elevene må informeres om rammeplan, læringsmål og evalueringskriterier. Tips! Velg gjerne et geografisk sted og et tema for reisen som du selv ville finne interessant (Eks. musikk, festival, historie, legender, dyr, natur).

Læringsaktiviteter:

Elevene kan gjerne samarbeide, men produktet og presentasjonen skal være individuell (individuell vurdering). Brosjyre og presentasjon skal være klar innen gitt frist, ellers ingen framdriftsføringer.

Følgende skal være med i brosjyren:

Country/region in the UK

Area description

 • Geography
 • Special tourist attractions etc.

Travel theme

 • General information
 • Theme focus

Practical arrangements

 • Travel expenses
 • Accommodation
 • Excursions
 • Transportation
 • Total cost
 • Contact information

Følgende skal være med i presentasjonen

 • Presentasjon av brosjyren
 • Begrunnelse for valgt målgruppe
 • Begrunnelse for valgt sted
 • Begrunnelse for visuell utforming
 • Begrunnelse for markedsføringsidè
 • Presentasjon av priskalkyle
 • Kilder

En samlet, individuell karakter basert på

 • Brosjyren: Engelsk språk, visuell utforming, informasjon, markedsføring
 • Presentasjon (kan gjøres med eller uten presentasjonsverktøy (for eksempel PPT)): Engelsk språk, formidling, begrunnelse for visuell utforming, markedsføring, priskalkyle, kilder.