Formal and informal language

Beskrivelse: 

Dette opplegget fokuserer på språklæring og skriftlige ferdigheter. Elevene skal identifisere eksempler på uformelt språk gjennom en brainstorm og vurdere språkbruk i forskjellige situasjoner. Videre skal de omskrive en veldig uformell jobbsøknad til passende språk. Neste oppgave innebærer at de skal lese en artikkel og en blogg om rapperen 50 cent og skal jobbe med å identifisere forskjellene i språklige uttrykksmåter og forklare effekten av disse forskjellene.

Læringsmål:

Elevene skal:

  • kunne identifisere og sammenligne formelt og uformelt språk
  • ha øvd med produksjon av en formell tekst (jobbsøknad)
  • ha analysert forskjellig språkbruk

Forberedelse:

Lærer:

  • Les over alle tekster som elevene skal jobbe med
  • Ha egen liste med eksempler på uformelt språk i tilfelle klassen trenger hjelp med å komme i gang

Læringsaktiviteter:

1 Read the goals for the lesson - make sure students understand each term and ask them to reflect over the question: Are you committed to achieving these goals?

2 Brainstorm informal language: expressions, words and forms. It may be an idea to have a rule about no swear words and also to have one whole section for abbreviations (LOL, BFF, etc). This exercise is designed to motivate the students as they realise how much knowledge about informal language they already have.

3 When would you use the examples that we have found? Individual work: Put each word into the column for all of the situations you would use it in the worksheet: Table for informal words.

4 Discussion: what level of language is required in different situations? Which words can be used in which situations, for example in emails you may send your teacher (a formal request or a quick question)?

5 Read and rewrite an Informal job application. Read through the job application and identify all of the examples of informal language; then rewrite the text in formal language suitable for a job application (write the whole text, not just cross out and rewrite). Consider providing the application for students in a digital form for those who are reluctant to write.

6 Read different types of texts about the same event: 50 Cent’s Tweets Mock Tsunami Victims in Japan…All for “Shock Value” (blog) and 50 Cent tsunami joke upsets fans (article).

Identify different levels of formality by highlighting or underlining examples of formal or informal language. It is important that students understand that these quotes cannot be changed in the different types of articles since they are quotes.

Discuss with a partner the quotes you found and your response to them.

7 Write a paragraph or two answering the following question. You should show your ability to analyze language use. Explain how the article and the blog differ when it comes to the level of formality. Give examples from each text in your answer.

If the pupils would like to write a longer article, there is a writing frame for articles in Lærerveiledning til læreplan i engelsk.

Vedlegget Lesson Plan er en detaljert plan for opplegget med anslått tid, aktiviteter og hensikten med hver aktivitet. Planen er ment for elevene slik at de vet hva de skal gjøre og hvilke mål vi arbeider mot. Vedlegget inneholder en ekstra kolonne med ytterligere forklaringer og forslag til læreren. Denne kolonnen bør slettes før planen gis til elevene.

Jobbsøknaden skal vurderes hovedsakelig i forhold til om eleven har brukt språk tilpasset formålet, men også i forhold til å kunne utrykke seg presist.

Eleven skal klare å gi konkrete eksempler på formelle og uformelle trekk i tekstene og beskrive effekten av språkbruk. Elevens svar bør være en analyse av språkbruk og ikke bare oppramsing av eksempler.