Forholdstall og fargelære 1

Beskrivelse: 

Hensikten med oppgaven er å koble forholdstall til ulike papirformat.

Konkrete læringsmål er begrepet forholdstall og vanlige forholdstall som kvantitetskontrast.

Figur 1: Kvantitetskontrast
Foto: Aina Fardal. Lisens: CC by-nc-sa

Ressurser:

Et A4 – ark er standard papirformat. Alle A – formatene tar utgangspunkt i A0, som har et areal på 1m2. Dersom man deler et A4 – ark på tvers av langsiden, får man et A5 – ark. Dersom man deler et A5 – ark på samme måten får vi et A6 – ark osv.

Elevene trenger ark i ulike farger og format, saks, lim og linjal.

Læringsaktiviteter:

a) Mål lengde og bredde på arkene og skriv svaret inn i tabellen (se Ressurser)

b) Beregn forholdstallet mellom lengden og bredden og fyll ut i tabellen. Trenger du å måle alle sidene? Gi en forklaring.

c) Hadde du trengt å måle alle sidene for å finne lengde og bredde på hvert ark? Finn en alternativ måte å gjøre det på.

d) Hva blir målene på et A3 – ark?

e) Utfordring: Beregn de nøyaktige lengdene på et A4 – ark når du vet at et A0 – ark har et areal på 1m2.

f) Lag en 8 – kantet stjerne etter beskrivelse fra Mona Røsseland, Nordnorsk vitensenter. Lag stjernen med en av følgende kontraster som utgangspunkt: Kaldvarm kontrast, komplementærkontrast, kvalitetskontrast eller egenkontrast (se Design og Håndverk grunnbok s. 56 - 58)

Du finner et eksempel på ei stjerne under Ressurser.

Ref.: Løvstad, Å. og Strømme L. (2006) Design og håndverk grunnbok, Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS

Denne oppgaven kan gjennomføres som en enkelt oppgave uten vurdering, eller den kan kombineres med flere tilsvarende oppgaver til en tverrfaglig oppgave med vurdering.