Forholdstall og fargelære 2

Beskrivelse: 

Du skal jobbe med begrepet forholdstall og et vanlig forholdstall som kvantitetskontrast. Du skal lære å uttrykke forholdstall som brøker eller som desimaltall, samt hvordan vi regner ut et forhold i prosent.

Figur 1: Kvantitetskontrast
Foto: Aina Fardal. Lisens: CC by-nc-sa

Utstyr som trengs til oppgaven: PC, A4-ark, linjal, kalkulator

I grunnboken i Design og Håndverk s. 55 – 58 står det mye om Ittens 7 fargekontraster. En av disse kontrastene kalles for Kvantitetskontrast. I følge Itten har fargene ulik styrke og derfor må vi ha ulik mengde av dem når de skal kombineres i et bilde (se tabellen som PPT i ressurser).

a) Regn ut summen av alle brøkene. Hva forteller svaret deg?

b) Lag et rutenett på datamaskinen og lag en komposisjon med alle 6 fargene der du følger Goethes og Ittens filosofi for harmoni mellom fargene.

c) Oppgi forholdet mellom mengden av rød og fiolett farge i rutenettet.

d) Hvor mange prosent av rutenettet dekker de ulike fargene?

e) Beregn areal av et A4 – ark. Hvor stort areal av hver farge må det være dersom fargeleggingen skal følge kvantitetskontrasten?

f) På A4 – arket skal rødfargen dekke rektangler med lengde 3 cm og bredde 2 cm. Hvor mange rektangler med rød farge kan du omtrent ha dersom du skal oppfylle kvantitetskontrasten.

Referanse:

Løvstad, Å. og Strømme L. (2006) Design og håndverk grunnbok, Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS

Denne oppgaven kan gjennomføres som en enkelt oppgave uten vurdering, eller den kan kombineres med flere tilsvarende oppgaver til en tverrfaglig oppgave med vurdering.