Arbeidsoppdrag i verksted

Beskrivelse: 

Utgangspunktet for undervisningsopplegget er et arbeidsoppdrag elevene har utført på verkstedet eller i en bedrift. Elevene skal dokumentere arbeidsoppdraget med bilder og/eller film. Sluttproduktet er en individuell PowerPoint som inkluderer denne dokumentasjonen, og som skal framføres muntlig. Elevene skal også vurdere sin egen læring i etterkant av dette undervisningsopplegget.

Målgruppe

Tverrfaglig samarbeid mellom norsk og programfag på bygg- og anleggsteknikk. Dette undervisningsopplegget er tilknyttet verkstedarbeid/utplassering. Opplegget er prøvd ut på overflateteknikk, men kan tilpasses andre programfag.

Grunnleggende ferdigheter

Programfag: Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig innebærer

 • å dokumentere arbeidsprosesser og produkter
 • dokumentasjon og vurdering knyttet til egen læring

Norsk: Å kunne uttrykke seg muntlig innebærer

 • å ha evnen til å tale og kunne vurdere elementene i en sammensatt talesituasjon som er en forutsetning for kommunikasjon med andre både når det gjelder sosialt samvær, arbeidsliv og deltakelse i offentlig liv

Tverrfaglig: Å kunne bruke digitale verktøy

 • støtte og utvikling av elevenes kommunikasjonsferdigheter og presentasjoner

 

Foto: Knut Harald Sund. Lisens: CC by-sa. Kilde: ndla.no.

Oppgaven

Elevene skal holde en muntlig presentasjon av et arbeidsoppdrag de har utført på verkstedet eller i en bedrift. Arbeidsoppdraget skal dokumenteres med bilder/film. Presentasjonen skal inneholde;

 • en nøyaktig beskrivelse av jobben
 • prosessen rundt valg, bruk og vedlikehold av verktøy, maskiner og evt. annet utstyr eleven brukte
 • bruk av verneutstyr og generelle krav til HMS
 • egenvurdering

Forslag til gjennomføring

PROGRAMFAG: Programfaglærer gjennomgår relevant teori tilknyttet programfaget, for eksempel;

 • prosessen rundt valg, bruk og vedlikehold av verktøy, maskiner og evt. annet utstyr.
 • viktigheten og betydningen i bruk av verneutstyr og generelle krav til HMS.

NORSK: Norsklæreren gjennomgår temaene;

 • muntlige framføringer (eks. Signatur 2, s. 25-27 eller presentasjoner og foredrag).
 • hvordan bygge opp og gjennomføre gode presentasjoner
 • sammensatte tekster (eks. Signatur 2, deler av kap. 7 eller sammensatte tekster).
 • hvordan bygge opp en PowerPoint.

Sluttprodukt

Elevene skal lage og gjennomføre en individuell presentasjon ved hjelp av PowerPoint.

Forslag til innhold i presentasjonen

Generelt:

 • dokumenter arbeidsprosesser ved bruk av bilder/film av verktøy, maskiner, verneutstyr, evt. ferdige produkter
 • vurdering av arbeidsprosess(er)
 • egenvurdering – hva har du lært i prosessen?

Dersom utplassering:

 • presenter bedriften
 • beskriv arbeidsmiljøet og bedriftens fokus på HMS

I dette tverrfaglige undervisningsopplegget arbeider en med flere læreplanmål i både programfaget og norsk. Elevene kan få en vurdering med karakter i begge fag hvis hele opplegget gjennomføres. Vurderingskriteriene avklares med klassen.