Tredimensjonalt rom

Beskrivelse: 

Hensikten med oppgaven er å bruke målestokk og arealberegninger når man går fra arbeidstegning til ferdig produkt. Elevene skal lage en tredimensjonal modell av sitt eget klasserom i arkitektisopor.

Elevene samarbeider om å måle rommet, men lager hver sin arbeidstegning og modell. Oppgaven må tilpasses det klasserommet du skal lage modell av.

Foto: Aina Fardal. Lisens: CC by-sa

Utstyr:

Målebånd (50 m), linjaler, vinkelhake, plater med arkitektisopor, knappenåler, kniver (skarpe).

Del 1: planlegge målemetode og hvilke lengder i rommet som skal måles.

Del 2: gå fra skisse til arbeidstegning.

Del 3: gå fra arbeidstegning til produkt.

Del 4: dokumentasjon med beregninger.

Beregninger:

  1. Finn egnet målestokk og beregne lengder i arbeidstegning.
  2. Beregn areal av arkitektisoporen modellen er laget av.
  3. Vis ved beregning at modellen din er en riktig gjenspeiling av virkeligheten.
  4. Regn ut hvor mye modellen din koster ut fra prisen på arkitektisoporen.
  5. Hvor mye av materialet har du utnyttet? Regn ut svinnet i prosent.

Grunnleggende ferdigheter:

Å kunne regne i design og håndverk…beregning av pris, areal, mengde, størrelser. Det innebærer analyse og konstruksjon av former.

Å kunne regne i matematikk….mestre regneoperasjoner, varierte strategier,
vurdere hvor rimelige svar er.

Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig i design og håndverk innebærer å uttrykke seg visuelt og verbalt om design og håndverk.
Kommunikasjon om design og produksjonsprosesser med samarbeidspartnere er sentralt. Det innebærer videre bruk av fagspråk, formidling av egne meninger ogdeltakelse i faglige diskusjoner.

Å kunne uttrykke seg skriftlig i matematikk… å løse problemer ved hjelp av matematikk, beskrive og forklare en tankegang og sette ord på oppdagelser og ideer. En lager tegninger, skisser og figurer.

Vurderingskriterier

Oppgaven har vurderingskriterier på ulike nivå (se under ressurser)