Matesystem i fôringsanlegg

Beskrivelse: 

Oppgaven går ut på å beregne og planlegge ny drift /ombygging av et fôringsanlegg med tanke på fôring innen matproduksjon i landbruket.

I forhold til regning som grunnleggende ferdighet i teknikk og industriell produksjon jobber vi med å foreta innstillinger på ulike maskiner.

Elevene trenger skrivesaker, håndbøker og kalkulator som hjelpemidler til oppgaven.

Løs dette oppdraget på enklest mulig måte og forklar de valg du tar underveis:

Et eldre produksjonsanlegg skal oppdateres/ombygges for å øke transporthastigheten.

Anlegget i dag består av et transportbånd med reimdrift.

Spørsmålet er hvordan en best kan øke hastigheten vha transmisjonsendringer.

Reimskiva ved motor har en diameter på 15 cm. Nåværende reimskive på transportbåndsiden har en diameter på 10 cm.

Avstanden mellom akslingene er 1.0 m.

Omdreiningshastigheten ved motor-reimskiva er 500 rpm.

Vi vil øke hastigheten 10 % for reimskiva på transportsiden.

Pga slitasje må begge reimskiver byttes ut.

Råmaterialet man kan dreie ut skivene på er 125 mm bredt. 50 mm er minstemål på utdreiinga pga akselhullets størrelse.

Obs! Merk spesielt reimas dimensjon/lengde.

Her kan en følge prosessen underveis og se hvilke resonnement eleven gjør . Eleven må gjøre mange valg, både i forhold til dimensjoner og formler. Her vil det være fint med oppfølgingsspørsmål.