Verktøy og sikkerhet - PowerPoint etter HMS-kurs

Beskrivelse: 

I programfaget får elevene nødvendig bakgrunnskunnskap om sikkerhetsutstyr og bruk av verktøy (HMS-kurs). I norskfaget skal elevene formidle kunnskap de har fått om sikkerhetsutstyr og bruk av verktøy. Sluttproduktet er en PowerPoint. Denne kan vurderes for seg eller brukes i sammenheng med en muntlig presentasjon.

Målgruppe

Tverrfaglig samarbeid norsk og programfag Vg1 bygg og anleggsteknikk. Gjennomføres like i etterkant av HMS-kurs.

Grunnleggende ferdigheter

Eleven skal kunne forstå fagbegreper og beskrive forskriftsmessig bruk av utstyr. Eleven skal kunne bruke digitale verktøy.

Foto: Tom Knudsen. Lisens: CC by-sa. Kilde: ndla.no

Forslag til gjennomføring

Programfaget: I programfaget gjennomfører elevene et HMS-kurs (1 - 2 dager) om sikkerhetsutstyr og sikker bruk av ulike typer verktøy.

Norskfaget: I forkant av HMS-kurset får elevene beskjed om å ta bilder av verktøy, notere ned begreper og viktige punkter om sikkerhet.

Klassesamtale om innholdet i HMS-kurset

 • Hvilke ulike verktøy ble gjennomgått på kurset?
 • Nevn eksempler på sikkerhetstiltak

Alle elevene må trekkes med.

Utforming av PowerPoint

Elevene får mal for PPT; hvilke elementer som bør være med. Bilder, begreper og sikkerhetspunkter fra HMS-kurset må være med på PPTen.

Sluttprodukt

Lag en PowerPoint-presentasjon der du beskriver bruk av ulike verktøy og av sikkerhetsutstyr på ulike verktøy i byggfag.

 • Navn på og bilde av verktøy
 • Hva verktøyet brukes til
 • Fare ved bruk
 • Sikkerhetsutstyr

Oppgaven kan utvides med: Sikker bruk av verktøy

Ulike muligheter

 • Elevene kan arbeide enkeltvis eller i par.
 • Elevene kan levere et førsteutkast og få tilbakemelding på utforming og innhold før de leverer en ferdig PowerPoint.
 • Elevene kan også legge til notater i notatfeltet på PowerPointen og få tilbakemelding på disse før et eventuelt foredrag.

PowerPoint (se over). PPTen kan utvides til muntlig presentasjon. Vurdering etter avtale med elevene.

 • Oversikt
 • Utforming
 • Bruk av effekter
 • Rettskriving

Programfaglærer kan vurdere det faglige innholdet på PowerPointen.