Søke jobb

Beskrivelse: 

Utgangspunktet for dette undervisningsopplegget er at elevene skal være jobbsøkere og gjennomføre et jobbintervju i form av et rollespill. Elevene skal lære å skrive jobbsøknad og CV som en del av læreprosessen. Norsklærer gjennomgår sjangerkrav for søknad, CV og jobbintervju. Programfaget gir eleven bakgrunn for å velge den rette stillingen han/hun vil søke på (annonser aviser, NAV, Finn.no etc.) Programfaglærer er med på intervjuet og bidrar med faglige kommentarer og spørsmål.

Målgruppe

Norsk Vg1 - 2, tverrfaglig samarbeid mellom programfag (samarbeid med engelsklærer er også mulig.) Dette undervisningsopplegget er prøvd ut på byggfag VG1.

Grunnleggende ferdigheter

PROGRAMFAG: Å kommunisere med kolleger, å dokumentere arbeidsprosesser, produkter og tjenester som leveres. Diskusjon og dokumentasjon knyttet til egen læring.

MUNTLIG I NORSK: Å ha evnen til å lytte og tale og kunne vurdere elementene i en sammensatt talesituasjon som er en forutsetning for kommunikasjon med andre både når det gjelder sosialt samvær, arbeidsliv og deltakelse i offentlig liv.

SKRIFTLIG I NORSK: Skriving er en måte å utvikle og strukturere ideer og tanker på, men det er også en kommunikasjonsform og en metode for å lære.

Forslag til gjennomføring

For å få en realistisk arbeidsprosess kan programfaglærer delta på jobbintervjuet.

NORSKFAGET: Gjennomgang av søknad, CV og jobbintervju i klassen. Det er viktig at eleven skjønner at det som står i søknad og CV er utgangspunktet for intervjuet. Eleven forbereder svar på spørsmål som kan bli stilt i jobbintervjuet.

PROGRAMFAGET: Programfaglærer bør forberede norsklærer og elever på faglige spørsmål som kan bli brukt i intervjuet. Disse kan være knyttet til læreplanmål.

Bakgrunnskunnskap/relevans

Svar på følgende spørsmål individuelt:

1. Skriv ned de egenskapene du har som er viktig for din fremtidige arbeidsgiver:

2. Hvor mye kan arbeidsgiver finne ut om deg før du får jobben eller blir innkalt til intervju?

3. Hvor mye arbeidserfaring har du? Når utførte du dette arbeidet?

http://nygiv.ndla.no/nb/node/582

 

Refleksjon

Oppgave 1:

Velg deg en utlysningstekst som du ønsker å sende en søknad til.

Tekstproduksjon

Oppgave 2:

Skriv en søknad og CV. Følg strukturen til søknaden og cv-en som er gjennomgått.

Rollespill

Oppgave 3:

Vi skal ha et rollespill hvor du skal være jobbsøker og kommer til intervju. Øv sammen to og to. Dette bør du ha tenkt gjennom før du går inn til intervjuet:

Vær forberedt:

  • Du vil bli spurt om hvorfor du har søkt stillingen
  • Du vil bli bedt om å fortelle om deg selv; hva er dine sterke sider, hva er dine svake sider
  • Tenk gjennom hva du har på deg
  • Vis vanlig høflighet, hils på de som skal intervjue deg, ikke bann eller vær negativ
  • Vær ærlig
  • Vær positiv og still gjerne spørsmål – da viser du interesse!

Sluttprodukt

Elevene skal skrive en jobbsøknad, CV og gjennomføre et jobbintervju. Basert på aktuelle stillingsannonser skal eleven gjennomgå en så realistisk søknadsprosess som mulig. Lærerne bør modellere intervjuet ved film eller modeller i klasserommet. Hva er viktig å gjøre og hva er viktig å unngå - typiske feil. Hjelpe eleven å forstå at god forberedelse kan være helt avgjørende for et godt utfall.

Programfag: Programfaglæreren kan bruke kompetansemål som grunnlag for sine spørsmål og vurdere innholdet i intervjuet. Lærerne kan kle seg som om det var et virkelig jobbintervju?

Forslag til vurderingskriterier

  • Muntlig vurdering om hvordan du deltar i rollespill, er engasjert og positiv
  • Lyttende i forhold til gjennomgang av formen på en søknad og cv
  • Søknad og cv blir vurdert med karakter
  • Hvorvidt søknad og cv leveres til fristen