Teater og teaterkostymer

Beskrivelse: 

Utgangspunktet for dette undervisningsopplegget er en tekst fra norskfaget, fortrinnsvis et drama eller en annen tekst som kan dramatiseres. Elevene jobber med dramaet som sjanger i norskfaget. I programfaget design og håndverk lager elevene kostymer. Det kan være bare en detalj til en tenkt dramatisering, eller det kan være kostymer som skal brukes i en oppsetning.

Målgruppe

Tverrfaglig samarbeid mellom design og håndverk og norsk

Grunnleggende ferdigheter

Elevene skal øve på leseferdighet ved å se nøye på hvordan personer beskrives, direkte og indirekte i en tekst de leser. De øver på begreper ved å overføre ordene til produkter og visuelle uttrykk.

Forslag til gjennomføring

Norskfaget: Elevene leser en tekst som egner seg for dramatisering, ser eller leser et drama. Se dramaet eller les teksten høyt: Be elevene legge merke til hvordan personene beskrives, direkte eller indirekte. Alle skriver ned stikkord om hvordan de tror personene ser ut og hvordan omgivelsene er. Lag hjelpesetninger til elevene:

  • I eventyret om….forestiller jeg meg at…….
  • Jeg tror prinsessa har på seg……….

Tankekart på tavla der alle beskrivelsene kommer med.

Programfaget: Elevene blir bedt om å tegne et kostyme med inspirasjon fra den teksten de har lest: Tegn et kostyme ut fra beskrivelsene som er laget i norskfaget.

Når kostymet er tegnet, får elevene enten lage et kostyme eller en del av det; for eksempel en detalj som ei krone, et erme, tilbehør eller lignende.

Sluttprodukt

Ei framvisning der kostymene blir brukt for å illustrere en tekst.

Norsklærer og programfaglærer kan gå sammen om ei framvisning der kostymene blir brukt for å illustrere en tekst. Hvis en ikke vil bruke så lang tid på opplegget, kan det være nok å gi underveisvurdering i begge fag.