Skriv deg inn i inspirasjonen!

Beskrivelse: 

Utgangspunktet for dette undervisningsopplegget er prøvelapper av et eller flere stoff som deles ut til elevene slik at elevene kan arbeide med dem. I arbeid med materialet skal elevene bruke sansene og få kunnskap om språk i norskfaget. De skal gjennom en prosess hvor de lærer å utvilke design og en produktidé. Elevene kan lage et ferdig produkt. Begge fag kan hente ut et sluttprodukt fra samarbeidet.

Målgruppe

Tverrfaglig samarbeid mellom design og håndverk (produksjon) og norsk.

Grunnleggende ferdigheter

Elevene bruker tenkeskriving som utgangspunkt for både kreativ skriving og utvikling av produkt og design. De driver med begrepsinnlæring ved å koble ord sammen med sanser.

Foto: Iselin Myklebust. Lisens: CC by-sa. Kilde: ndla.no

Forslag til gjennomføring

PROGRAMFAGET: Læreren velger ett eller flere stoff som elevene kan arbeide med og gir dem noen prøvelapper. Elevene må få ta og kjenne på stoffet og se på det.

Etter at elevene har jobbet med ord i norsktimen, kan programfaglærer bruke det de har skrevet i prosessen med å utvikle produktidé og design. Elevene kan også lage et ferdig produkt. Det kan være et plagg, en veske eller annet tilbehør, eller det kan være hva som helst som stoffet egner seg for.

NORSKFAGET:

Tenkeskriving

Skriv i tre minutter: Skriv alt du tenker når du ser og kjenner på stoffet. Bruk adjektiv, som for eksempel vårlig, luftig, blankt osv.

Tankekart

Lag et tankekart på tavla der alle adjektivene kommer med.

Kreativ skriving

Skriv et eventyr eller ei fortelling der du bruker noen av adjektivene fra tankekartet.

Både den norskfaglige teksten og den ferdige produktidéen eller et ferdig produsert sluttprodukt kan være grunnlag for både underveis- og sluttvurdering.