Gratis skolelunsj

Beskrivelse: 

Utgangspunktet for undervisningsopplegget er temaet skolelunsj, og hvorvidt den bør være gratis eller ikke. I programfaget helse- og oppvekst får elevene nødvendig bakgrunnskunnskap om energi- og næringsinnhold i mat og om god folkehelse. I norsk lærer elevene om argumentasjon og hvordan man skriver en artikkel (resonnerende tekst). Elevene skal se et filmklipp og lese tre artikler som handler om gratis skolelunsj.

Målgruppe

Tverrfaglig samarbeid mellom norsk og helse- og oppvekstfag

Grunnleggende ferdigheter

Elevene skal primært øve seg på skriving. I tillegg skal de finne argumenter i tekster og samtale om argumentasjon. Sluttproduktet er en artikkel (resonnerende tekst) der eleven skal drøfte positive og negative sider ved gratis skolelunsj.

Foto: Nils Bjåland / VG / NTB Scanpix. Lisens: CC by-nc-sa. Kilde: ndla.no

Forslag til gjennomføring

PROGRAMFAGET: Programfagslæreren har ansvar for å gå gjennom fagstoffet som gjelder helsefremmende arbeid.

NORSKFAGET:

  • Introduksjon til temaet. Spørsmål for å bevisstgjøre elevene om egne matvaner og egen helse. (1, spørsmål)
  • Gruppearbeid. Aktivere bakgrunnskunnskap. Finne argumenter for og i mot gratis skolelunsj. (2, gruppearbeid)
  • Argumentjakt (3, lese artikler)
  • Gjennomgang av artikkelsjangeren

1. Introduksjon til temaet

Hva spiser du på skolen?

  • Hvor mye penger bruker du på mat i uka?
  • Hvordan er konsentrasjonen din i 8.time?
  • Hva hadde du syntes om å få gratis lunsj på skolen?
  • Hva ville du at den lunsjen skulle bestått av?
  • Tror du konsentrasjonen din hadde vært annerledes i 8.time dersom du hadde fått gratis skolelunsj? Hvorfor/hvorfor ikke?

2. Gruppearbeid

Finn argumenter for og i mot gratis skolelunsj.

a. Gå sammen i grupper på tre, og skriv opp så mange argumenter som mulig for og i mot gratis skolelunsj.

b. En fra hver gruppe presenterer resultatene sine i plenum.

 

FOR GRATIS SKOLELUNSJ

MOT GRATIS SKOLELUNSJ

   
   
   
   

4. Argumentjakt

Les tekst om skolelunsj fra forskning.no: Mindre slitne med skolemat. Følg også lenker i høyremargen på samme side som artikkelen står. Finn argumenter for og mot gratis skolemat.

5. Oppsummering

Norsklæreren oppsummerer hva en artikkel bør inneholde.

Sluttprodukt

Oppgaver til presentasjonsskriving: Skriv en artikkel hvor du drøfter positive og negative sider ved gratis skolelunsj. Minimum 500 ord.

I dette tverrfaglige undervisningsopplegget arbeider man med flere læreplanmål i både norsk og helse- og oppvekstfaget. Elevene får vurdering med karakter i begge fag. Vurderingskriteriene avklares med klassen.