Blogg og retorikk

Beskrivelse: 

Utgangspunktet for dette undervisningsopplegget er temaet sammensatte tekster. Elevene jobber med sammensatte tekster i norskfaget, og blir kjent med retoriske begreper. De diskuterer hva en blogg er, og kjennetegn ved bloggsjangeren gjennomgås. Elevene skal gjennomføre et gruppearbeid og holde en muntlig presentasjon.

Målgruppe

Norsk vg1 og vg2 på medier og kommunikasjon/alle programfag

Grunnleggende ferdigheter

Elevene jobber med grunnleggende ferdigheter i norskfaget, som lesing og skriving, samtale i og foran grupper og digitale ferdigheter.

Foto: Mattis Sandblad / VG / NTB Scanpix / Tiden norsk forlag. Lisens: CC by-nc-sa. Kilde: ndla.no

Forslag til gjennomføringFøraktivitet

Følgende spørsmål stilles til klassen:

  • Hva er en blogg?
  • Hva kjennetegner bloggen?
  • Er det en skriftlig eller muntlig sjanger?
  • Hvem blogger?
  • Hvilke bloggsjangre kjenner du til?
  • Hvilke temaer blogges det mest om?

Elevene diskuterer svarene med sidemannen. Dette er utgangspunkt for samtale i klassen.

Gjennomgang

Deretter gjennomgår læreren bloggens sjangerkjennetegn ved å vise til eksempler i en blogg, for eksempel http://tcmn.blogg.no/. Lærer bruker vedlagte skjema for gjennomgang, og elevene skriver svarene i skjemaet.

Følgende punkter blir gjennomgått

Retoriske begreper

Forklaring

Eksempel

Den retoriske situasjonen

Hva er kommunikasjonssituasjonen
(avsender, medium, mottaker)?

 

Disposisjon og innholdsmomenter

I hvilken rekkefølge kommer innholdet i bloggen?

 

Farger og bilder?

 

Språkbruk

Hva slags språk brukes (lavstil, høystil eller normalstil)?

 

Appellformer (etos, logos og patos)

Hvilke troverdige karaktertrekk bruker skribenten?

 

Etos: Virker bloggeren troverdig og klok?

 

Logos: Argumenterer bloggeren?

 

Patos: Spiller bloggeren på følelser?

 

Målgruppe

Hvem er bloggen beregnet på?

 

Vurdering og konklusjon

Hva synes du om denne bloggen? Når den målgruppa?

 

Gruppearbeid

Etter at dette er gjennomgått kan elevene i grupper på 3 - 4 finne seg en ny blogg og jobbe med det samme skjemaet. Lærer er veileder og hjelper til underveis. Oppgaven til eleven lyder slik: “beskriv bloggen du har valgt, og bruk skjemaet som utgangspunkt.” Elevene jobber med dette i femten minutter.

Sluttprodukt

Elevene skal lage en presentasjon av en selvvalgt blogg for klassen, med utgangspunkt i det vedlagte skjemaet. Oppgave til elevene: “Beskriv selvvalgt blogg for klassen. Ta utgangspunkt i skjemaet.” Elevene skal jobbe sammen i grupper på to og velger seg en ny blogg i en ny sjanger. De bruker det samme skjemaet som utgangspunkt for presentasjonen.

Andre mulige arbeidsmåter: elevene lager selv en blogg som skal publiseres, eller de svarer på fiktive blogger (her kan elevene få hjelpesetninger, som for eksempel “Forestill deg at du er…”). Her er det mulig å ha en skriftlig vurdering. Man kan også knytte bloggsjangeren opp mot kjendisbloggeren Linnea Myhres bok Evig søndag, 2012 (utdrag) og diskutere språkbruken i de to ulike sjangrene.

Elevene får vurdering av foredraget med karakter i norsk muntlig. Vurderingskriteriene avklares med klassen.