Service i arbeidslivet

Beskrivelse: 

Utgangspunktet for undervisningsopplegget er temaet service i arbeidslivet. Elevene jobber med uformell skriving om temaet service og med relevante begreper i programfaget. De skal videre lytte til fagstoff knyttet til temaet, samt skrive en kreativ tekst med utgangspunkt i et romanutdrag, eventuelt et rollespill eller lage en digital historiefortelling.

Målgruppe

Norsk vg1 eller vg2 på service og samferdsel

Grunnleggende ferdigheter

Eleven jobber med begreps- og tekstforståelse opp mot sitt eget programfag. De skal også skrive kreativ tekst om temaet og anvende digitale ferdigheter.

Forslag til gjennomføringUformell skriving

Som introduksjon til temaet ser elevene “Ylvis selger ipod” på Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=M-ud9yV8sJQ. Etter å ha sett klippet får elevene 3 minutter til å skrive ned det de har sett om adferden til de tre personene. Oppgave: “Beskriv situasjonen. Hva skjer? Hvordan oppfører de ansatte seg? Hvordan reagerer kunden?” Etter tre minutter leser elevene det de har skrevet høyt for sidemann.

Deretter diskuteres begrepet “service” i klassen. Hva betyr begrepet? Når yter man service? Hva er god service? Lærer skriver tankekart på tavla.

Lytteoppgave

Lytt til teksten “Hva er service?” på ndla: http://ndla.no/nb/node/71425?fag=52291 (til og med “Service skaper samspill”) mens elevene følger med på teksten. Etter hvert avsnitt stopper man opplesninga og elevene skriver ned tre ord de ikke kjenner fra før på lapper som puttes i en boks. Når man har hørt hele teksten, trekker man noen ord som blir forklart.

Faguttrykk

Elevene jobber med fagstoffet:

Begreper

Forklaring

Lag en setning som viser at du har forstått begrepet eller sitatet

Service

   

Kunde

   

“Service er et produkt”

   

“Service er en opplevelse”

   

“Service er en tjeneste”

   

“Service er personlig og konkret”

   

Kreativ skriving

Les utdrag fra Hedda Høgby Robertsen, Skutt i filler av Mads Mikkelsen, 2009, s. 11. Elevene skal skrive to kortere, kreative tekster, der kunden opplever dårlig og god service.

Oppgaven: “Forestill deg at du er kunden som kommer inn i butikken og blir ekspedert av hovedpersonen. Fortell om to ulike situasjoner der du får god og dårlig service.” Disse tekstene skal vurderes. Et annet alternativ er å lage en digital fortelling med samme utgangspunkt, eventuelt et rollespill.

Elevene får en vurdering av den kreative teksten, eventuelt rollespillet eller den digitale historiefortellingen. Vurderingskriteriene avklares med klassen.