Differensial

Beskrivelse: 

Utgangspunktet for undervisningsopplegget er et rollespill. Temaet differensial gjennomgås i programfaget slik at elevene får kunnskap om emnet. Elevet skal videre forberede rollene til rollespillet i par, øve på rollene både som mekaniker og kunde, samt framføre rollespillet for klassen.

Målgruppe

Tverrfaglig undervisningsopplegg norsk og vg2 kjøretøy

Grunnleggende ferdigheter

Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig

Muntlig oppgave

Rollespill. Jobb to og to. Lag et rollespill, der en er mekaniker og en er kunde. Bytt roller slik at begge får erfaring både som mekaniker og kunde. Rollespillet skal framføres for klassen. Framføringen skal vare ca. 5 minutter.

Bakgrunnsopplysninger for rollespillet

En kunde kommer til ditt verksted med en BMW med bakhjulsdrift. Hun klager på at det kommer ulyder fra bakakselen ved kjøring i sving. Kunden snakker ikke helt “samme språk” som fagfolk. Det blir derfor viktig at du stiller de rette spørsmålene for å kartlegge problemet, og for å stille en riktig diagnose.

Kunden ønsker også å vite mest mulig om sitt problem. Du må derfor forklare henne hvordan differensialen virker og hvilken hensikt den har.

Når dette er forklart, ønsker selvfølgelig kunden et overslag angående kostnad. Hvor mye vil det koste å få problemet utbedret? Hvilke deler er det aktuelt å bytte? Hvor mange arbeidstimer vil det gå med? Forklar kunden grunnleggende arbeidsprosedyrer og hvorfor dette er et relativt tidkrevende arbeidsoppdrag.

Arbeid på denne måten

1. Forbered rollene til rollespillet: Skriv ned spørsmåla du vil stille til kunden. Skriv ned stikkord for hvordan du vil forklare differensialens oppbygging og funksjon. Gjør deg opp en mening om pris og arbeidstid.

2. Øv på rollespillet.

Kjennetgn på måloppnåelse

Høy måloppnåelse

Middels måloppnåelse

Lav måloppnåelse

Eleven viser stor forståelse for differensialens oppbygning, virkemåte og hensikt. Kan navn på alle vitale deler. Kjenner til grunnleggende reparasjonsprosedyrer. Kjenner til betydningen av smøremidler. Kan stille de rette kundespørsmålene og kan trekke egne konklusjoner ut av dette og generell feilsøking.

Svært god, tydelig og presis formidling.

Eleven har noe forståelse for differensialens oppbygning, virkemåte og hensikt. Kan navngi flere vitale deler. Har noe kjennskap til grunnleggende reparasjonsprosedyrer. Har noe kjennskap til betydningen av smøremidler. Kan til en viss grad formulere rette kundespørsmål og til en viss grad trekke konklusjoner av dette og generell feilsøking.

God, tydelig og presis.

Eleven har mindre forståelse for differensialens oppbygning, virkemåte og hensikt. Kan navngi få vitale deler. Mangelfull kjennskap til grunnleggende reparasjonsprosedyrer og aktuelle smøremidler. Har vanskeligheter med å stille relevante kundespørsmål og trekke konklusjoner av dette og generell feilsøking.

Mangelfull evne til muntlig formidling.