Prosjekt utplassering

Beskrivelse: 

Presentasjon

Prosjekt til fordypning på Vg1 skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte eller flere sider av aktuelle lærefag innen relevante utdanningsprogrammer, få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som karakteriserer de ulike yrkene innen utdanningsprogrammene. Elevene skal gjennom dette prosjektet få erfaring med ett yrke.

Målgruppe

Tverrfaglig samarbeid i norsk, salg- og service, matematikk og engelsk

Grunnleggende ferdigheter

Øvelse av skriftlige ferdigheter gjennom skriving av rapport og muntlige ferdigheter gjennom muntlig presentasjon

Presentasjonsform

  • Rapport fra utplasseringen (PTF og norsk)
  • Muntlig fremføring (norsk) – se vurderingskriterier bakerst
  • Oppsummering (engelsk)

Arbeidsform

  • Individuelt arbeid

Inngår i de ulike fagene

Norsk: Rapport, muntlig framføring

Engelsk: Oppsummering

Matematikk: Pris, kasse dersom man får mulighet

Planlegging: Foretningsidé

Drift: Prissetting

Kommunikasjon og service: Kommunikasjon, service, salg og mersalg

Vurderingsgrunnlag

Karakter på prosjektet blir satt på grunnlag av:

  • Evaluering fra arbeidsgiver (PTF)
  • Rapport (norsk og PTF)
  • Fremføring (norsk)
  • Oppsummering (engelsk)

Se ressurser for vurderingskriterier