Varmekabler på bad

Beskrivelse: 

Presentasjon

Hensikten med denne oppgaven er å jobbe med målestokk, beregne areal og regning med formler. Arbeidsoppdraget vil, ut fra ei konkret arbeidstegning, gå ut på:

1. Finne en logisk målestokk.

2. Beregne areal og effekt på varmekabler.

Denne oppgaven tar utgangspunkt i en plantegning av en leilighet (målestokken er 1:50, og den må skrives ut i A3-format). Denne leiligheten er ikke helt ”A4” i utformingen, og er fin å bruke til utregning av areal i forskjellige geometriske figurer.

Arbeidstegninga ligger som et vedlegg under ressurser.

I og med at rommene har forskjellig vanskelighetsgrad i utregning av areal, kan oppgavene lett nivådeles etter elevenes forutsetninger.

Foto: jarmoluk. Lisens: Public Domain Dedication. Kilde: pixabay.com

Utstyr

Av utstyr trengs, i tillegg til skrivesaker, arbeidstegning i A3- format og kalkulator.

Læringsaktiviteter

1. Målestokk

Du har fått utdelt en plantegning over en leilighet. Målestokken er ikke oppgitt, men den er viktig og nødvendig for å få til korrekte beregninger.

Kan du ut fra tegningen se om du kan finne én som virker logisk? Diskuter svaret med læreren, begrunn hvordan du har tenkt og få eventuelt den riktige målestokken før du går i gang med arbeidet.

2. Installering av varme på bad

(Nivå 1: det minste badet, nivå 2: det største badet)

Du har fått i oppdrag å installere varmekabler på bad.

  • Regn ut arealet av badet du skal installere varme på.
  • Du skal legge varmekabel på 150W/m2. Hvor stor effekt har varmekabelen?

Det går an å vurdere hvordan eleven gjennomfører oppgaven i forhold til:

  • Praktisk oppgaveløsning der framgangsmåte ikke er gitt
  • Nøyaktighet av arealutregning og beregning av effekt