Rapport om sikkerhet

Beskrivelse: 

Presentasjon

Utgangspunktet for dette undervisningsopplegget er en en studietur til Skagen med Color Line. Elevene har fått i oppdrag å undersøke sikkerhet og sikkerhetstiltak på Color Line, samt foreta en risikoanalyse på bakgrunn av tre uønskede hendelser på ferja. De har også fått utdelt en spørsmålsguide til hjelp i dette arbeidet (se under læringsaktiviteter). Informasjonen elevene samler skal danne grunnlaget for et sluttprodukt i form av en rapport om sikkerhet som skal vurderes i både norsk og service og samferdsel.

Målgruppe

Tverrfaglig undervisningsopplegg i norsk og service og samferdsel, vg1

Grunnleggende ferdigheter

I dette undervisningsopplegget jobbes det med den grunnleggende ferdigheten skriving.

 

Foto: Anders Martinsen. Lisens: CC by-sa. Kilde: Wikimedia commons

Krav til rapport om sikkerhet

Innhold:

  • Forside
  • Innholdsfortegnelse
  • Hoveddel

Besvarelsen av hoveddelen skal være på minimum 3 sider. Veiledende retningslinjer for layout er: A-4 format med linjeavstand 1 ½ i 12 punkts skrift. 3 cm venstremarg og ca 2 cm høyre-, topp, og bunnmarg. Sidene skal nummereres.

Hoveddelen skal svare på:

1. Innledning med generelt om sikkerhet

2. Beskrivelse av sikkerheten på Color Line (du kan jo se på spørsmålene vi laget)

3. Velg 3 uønskede hendelser på Color Line og lage en risikoanalyse

4. Hvilke sikkerhetstiltak har Color Line (CL) gjort for å redusere risikoen (sannsynlighetsreduserende og konsekvensreduserende tiltak) OG kan de gjøre noe mer/annet?

Spørsmål til Color Line om sikkerhet

1. Hva slags hjelpemidler har dere for passasjerer som sitter i rullestol?

2. Hva skjer dersom noen truer med å hoppe fra båten og faktisk står på kanten?

3. Hva skjer hvis et vindu blir knust?

4. Har dere en celle eller et «fengselsrom» dersom noen blir tatt for noe?

5. Hva skjer ved tyveri eller ran?

6. Hva skjer hvis dere får motorproblemer?

7. Hva skjer hvis det elektriske anlegget kortslutter?

8. Hva skjer hvis det blir kollisjon?

9. Hva skjer hvis noen blir alvorlig syke på båten eller trenger akutt medisinsk hjelp?

10. Hva skjer hvis noen faller i vannet under ilandstigning eller ombordstigning?

11. Hva skjer hvis det blir brann i terminalen?

12. Hva skjer hvis det går av en bombe på båten?

13. Hva gjør dere hvis det blir gasslekkasje på kjøkkenet?

14. Har dere kameraovervåking og hvordan blir kameraene bemannet?

15. Hvor lenge oppbevares videoopptak?

16. Hvordan vil dere håndterer en evt. kapring?

17. Hvordan håndterer dere terrortrusler?

18. Hvor mange jobber med sikkerhet på båten?

19. Hvordan øver dere til eventuell brann og hvor ofte?

20. Hvor mange plasser har dere i livbåtene i forhold til hvor mange passasjerer det er på båten?

21. Hva gjør dere hvis noen klikker med en pistol?

22. Hvilke sikringstiltak har dere i tax-free-butikken ved storm/mye vind?

23. Hva gjør dere hvis noen faller over bord?

24. Hva gjør dere hvis auto-piloten svikter?

25. Hva gjør dere hvis dere får strømbrudd?

26. Hvor mange redningsvester har dere i båten?

27. Hva gjør dere hvis dere møter på en båt som kommer rett mot dere?

28. Hvis en av propellene svikter, hva gjør dere da?

29. Har du lest gjennom beredskapsplanene, og eventuelt når foretok du siste gjennomlesning?

30. Hvor har dere branninstruksene?

31. Hva gjør dere under en eventuell gisselsituasjon?

32. Hvilke sikringstiltak gjør dere hvis det fosser vann inn i båten?

33. Hvordan vil dere hjelpe gjestene under evakuering?

34. Hva gjør dere hvis noen begynner å skyte om bord?

35. Hva gjør dere hvis dere oppdager blindpassasjerer om bord?

36. Hvordan håndterer dere slåsskamper mellom passasjerer?

37. Har alle ansatte livredningskurs?

Vurderingskriterier

Nivå 1 Reproduksjon

Nivå 2
Forståelse/anvendelse

Nivå 3
Analysere/vurdere

 

Hva?

Forklare hva en risikoanalyse er. Forklare hvilke sikkerhetstiltak som kan benyttes for å redusere risiko

Hvordan?

Lage delvis risikoanalyse for en virksomhet/prosess

Komme med noen sikkerhetstiltak for å redusere risikoen

Hvorfor?

Lage en risikoanalyse for en virksomhet/prosess.

Komme med passende sikkerhetstiltak for å redusere risikoen