Bawke - tilværelsen som flyktning i Norge

Beskrivelse: 

Utgangspunktet er filmen Bawke, og arbeid med blant annet symboler og menneskelige møter. Bawke er en film som kan vekke reaksjoner hos elevene, og disse reaksjonene skal være med på å sette i gang en skriveprosess hos dem. Sluttproduktet er delvis yrkesrettet ved at elevene blant annet skal utarbeide en tiltaksplan for flyktninger i norsk skole.

Målgruppe

Tverrfaglig samarbeid norsk og barne- og ungdomsarbeider Vg2

Grunnleggende ferdigheter

Øving på muntlige og skriftlige ferdigheter, samt bruk av digitale verktøy i sluttproduktet.

Forslag til gjennomføringFørlesingsaktiviteter

1. Bruk et bilde fra filmen, eventuelt bildet nedenfor. Be elevene skrive i tre minutter (tenkeskriving): «Når jeg ser bildet, tenker jeg …»

Foto: Marius Guldbrandsen / Spillefilmkompaniet 4 1/" / Norgesfilm / Norsk filminstitutt. Lisens: CC by-nc-nd. Kilde: ndla.no

2. Hvem er Zinedine Zidane? Hva vet du om han? – oppsummering på tavla

Mens vi ser filmen

1. Stoppe etter ca 8.18 (Scene: billettkontroll) Refleksjonsoppgave: Hva tror du skjer videre? «Jeg tror at …»

2. Se filmen ferdig.

Etter filmen

1. Noter ned dine umiddelbare reaksjoner etter filmen. Del deretter disse med en medelev.

2. Diskuter i små grupper: Hva tror dere skjer videre med gutten i Norge?

3. Symboler i filmen. Filmen inneholder mange symboler. Under finner du noen av dem. Noter hva du tror de står for. Fyll gjerne inn flere symboler som du la merke til.

Symbol

Hva står det for?

Gjerdet faren klipper over

 

Traileren

 

Fotballkortet med Zidane

 

Stjernene på guttens lue

 

Skiltet med teksten “shopping”

 

Veien gutten står på mot slutten av filmen

 

4. Møte med mennesker. I filmen møter far og sønn flere mennesker. Fyll ut tabellen med mennesker de møter, og skriv noen stikkord om hvilken situasjon de møter dem i, og om det er et positivt eller et negativt møte.

Mennesker de møter

Situasjon

   
   
   
   

Sluttprodukt

1. Faren skriver brev til sønnen for å forklare hvorfor han gjorde det han gjorde. Forestill deg at du er faren som skriver brev til sønnen din som ble igjen i Norge. I brevet forklarer du hvorfor du måtte forlate ham. Du kan begynne slik: «Kjære, gutten min! Jeg håper alt står bra til med deg i Norge. Jeg er så lei meg for at…»

2. «En flyktning uten foreldre». Tenk deg at du er barne- og ungdomsarbeider på en skole, og blir bedt om å følge opp gutten som vi møter i filmen. Du får i oppdrag å lage en tiltaksplan som skal brukes i arbeidet for å forebygge traumer som kan få følger for guttens atferd. Tiltaksplanen skal inneholde:

  • En beskrivelse av guttens fysiske og psykiske helse
  • En plan over arbeidet som skal ivareta guttens psykiske og fysiske helse
  • Et forslag til hvordan arbeidet på skolen skal foregå
  • Forslag til hvem som bør deltar i arbeidet. (Dvs. hvilket hjelpeapparat ser du for deg deltar?)

Skriftlig innlevering med karakter i norskfaget og i programfaget. Vurderingskriteriene blir bestemt i klassen.