Rapportskriving

Beskrivelse: 

Gjennom dette opplegget skal elevene arbeide praktisk. De skal lage et fuglehus i papp, og deretter skrive ned hva som blir gjort. Det å skrive en rapport kan være vanskelig for mange. Dette blir en praktisk gjennomgang av rapportskriving. I løpet av dette arbeidet vil elevene se at det er en sammenheng mellom norsk, matematikk og programfag.

Målgruppe

Dette er et opplegg som kan tilpasses alle programområdene. Det kan også danne grunnlag for et tverrfaglig samarbeid. Dette undervisningsopplegget ble utarbeidet for byggfag. Det er gjennomført på byggfag, vg1.

Grunnleggende ferdigheter

Elevene skal gjennom dette opplegget få trening i å lytte, skrive, se faglige sammenhenger og utarbeide en modell.

Foto: FYR-koordinatorer i norsk. Lisens: CC by-nc-sa.

Forslag til gjennomføring

1.time:

1. Gå gjennom sjangeren rapport. a) Tilstandsrapport b) Situasjonsrapport c) Arbeidsrapport. I denne oppgaven er det arbeidsrapporten som vektlegges.

2. Gå gjennom en disposisjon på tavla som viser hva en arbeidsrapport bør inneholde.

Forslag til disposisjon

1. Innledning: Her forteller du litt om bakgrunnen for det du skal skrive om, for eksempel: Et fagområde, en bedrift osv.

2. Forberedelsesfasen:

 • Forklar oppdraget ditt. Hva har du fått beskjed om å gjøre?
 • Hvor skal du gjøre det? Bedrift? Privat? Osv?
 • Lag ei arbeidstegning og skriv ned matr.liste, mål og beregninger.
 • Hva slags verktøy/maskiner vil du bruke?
 • Hvor lang tid beregner du?
 • Eventuelle problem som kan oppstå/ hva må du være obs på? Her er det viktig å tenke Helse, Miljø og Sikkerhet.

NB: Det er viktig å ha en god plan.

3. Gjennomføringen: Gi din forklaring av arbeidsprosessen. Fortell hva som skjedde. Dette er en faktadel, der du bør framstå saklig og objektiv og gi et referat av det du gjorde.

4. Presenter det ferdige produktet: Hvordan ble det sammenlignet med arbeidstegningen jfr punkt 2c, og de krav som stilles til et godt fagarbeid?

Punkt 3 og 4 kan du dokumentere med bilder og tegninger, men det er også viktig at du forklarer godt.

5. Vurdering:

 • Hva gikk bra i punkt 2, 3 og 4? Hva er du fornøyd med? Fortell hvorfor du er fornøyd.
 • Hva er du mindre fornøyd med? Fortell hvorfor du ikke er fornøyd.
 • Var det god nok tid?
 • Hadde du det rette verktøyet?
 • Er det ferdige resultatet som forventet?
 • Hva burde du gjort annerledes? Denne delen krever selvstendighet og ettertanke/refleksjon. Her kan du fortelle om episoder fra praksisen, bruke ord som uttrykker følelser, ordtak, skildre tanker og følelser og ta i bruk språklige bilder. Dette har vi arbeidet med i norsktimene.

6. Konklusjon: Har du lært noe? Fortell hva du har lært.

7. Underskrift.

Lekse: Elevene skal lese gjennom det de har skrevet ned hjemme.

2.time, dobbeltime.

Til denne timen har læreren med:

 • Store pappark, blyanter, linjaler, teip blank/brun og tegneark.
 • Elevene deles i grupper på fire elever.
 • Gruppa tegner skisser og blir enig om et sluttprodukt.
 • De følger disposisjonen og skriver underveis.
 • Hver gruppe skal ha ferdig et produkt hver.
 • Gruppene presenterer det ferdige produktet for hverandre. De forteller hva de hadde gjort, og hvordan de hadde tenkt.
 • Lærer leser over den skrevne rapporten.

Foto: FYR-koordinatorer i norsk. Lisens: CC by-nc-sa.

Målet med dette arbeidet er at elevene skal lære å skrive en rapport. Her ble det derfor brukt godkjent/ikke godkjent. Senere skrev de en ny rapport som ble koblet opp med praksis ute i bedrift. Vi brukte fuglekassene som utgangspunkt til novelleskriving etterpå. De skrev om” fuglen som bodde i huset”.