Å skrive logg

Beskrivelse: 

Elevene skal lære å skrive logg, og forstå hensikten med loggskriving.

Elevene uttrykker seg skriftlig ved å skrive logg. Dette gjelder både kladd, og sluttproduktet.

Elevene uttrykker seg muntlig i samtale og diskusjon omkring arbeidet.

Elevene bruker digitale verktøy ved skriving av logg. I tillegg kan elevene bruke kamera og ta bilder, og legge de ved loggen på en hensiktsmessig måte.

Når det gjelder kompetansemål i programfag, kan disse gjerne fjernes og erstattes av andre. Samtal med programfaglærer om disse.

1. Først av alt er det en fordel at norsklærer og programfaglærer møter klassen samtidig før loggskrivingen starter, og både norsk- og programfaglærer poengterer viktigheten av å dokumentere arbeidet på verksted ved å skrive logg.

Programfaglærer understreker at det er veldig viktig å ha med faguttrykk i loggen, korrekte arbeidsmetoder og framgangsmåter. Eventuelle feil må også dokumenteres i loggen. Programfaglærer gir tid, ca10 min, mot slutten av hver verkstedsdag til at elevene kan skrive ned stikkord om dagens arbeid. Programfaglærer bidrar og hjelper med navn på maskiner, utstyr og verktøy.

Opplegg:

1. Norsklærer: Samtale på klassenivå: Hva er en logg? Hvorfor skal dere skrive logg?

2. 5 minutter friskriving: Hva bør en logg inneholde? Hva bør en ikke ha med?

3. Oppsummering ved hjelp av tankekart på tavla som elevene selv kommer opp og fyller ut etter tur.

4. Vise et eksempel på logg. Vi leser gjennom den sammen, og stopper opp underveis og forklarer. Det er viktig at en logg er oversiktig og formell, og dette må poengteres.

5. Neste norsktime: Elevene skriver logg, ved hjelp av modellteksten som vi har lest. Det kan være en idè at dette opplegget er prosessorientert. La elevene få noen uker på å skrive logger, og gi en kort veiledning til hver enkelt. I denne prosessen har det vist seg at elevene lærer av hverandre, da de diskuterer og spør hverandre om hjelp når de skriver. Oppfordre elevene til å lagre sine logger på sin pc, slik at de kan se fremgang etterhvert.

I denne perioden må en se an klassen. Et utgangspunkt kan være å gi elevene 30 min av en dobbeltime i norsk hver uke til å begynne med, kanskje mer. Slik får en tid til andre emner også. Etterhvert når de blir flinkere, vil de trenge kortere tid. Selv etter vurderingen, kan en fint fortsette med loggskriving. Det er god skrivetrening, som lønner begge fag.

6. Etter ca 1. måned (4 logger): Formell skriftlig vurdering.

Underveisvurdering med kommentarer til hver enkelt elev.

Formell skriftlig vurdering.