Hello Mum – reading a young adult novel

Beskrivelse: 

Elevene skal lese en kortroman der en ung gutt, som i flere år har vært blant de beste i klassen, havner i en gjeng, og livet endres dramatisk. Romanen er skrevet i brevform. 

Opplegget tar utgangspunkt i kortromanen Hello Mum av Evaristo Bernardine (i Quick Reads-serien fra Penguin) og øver lesing, skriving og muntlige ferdigheter, samt evne til å analysere litteratur. Romanen gir også god innsikt i gjengkulturer. Arbeidsheftet som følger opplegget inneholder før-, under- og etterlesingsoppgaver, som både går på innhold og språk (slang).

Elevene skal

  • lese en engelsk kortroman og lære å analysere denne
  • lære å bruke strategier for å finne informasjon
  • skrive korte tekster ved hjelp av ferdige maler og skjemaer
  • kunne samtale om boka sammen med lærer

Eleven jobber med å lære seg sentrale og relevante begreper de vil møte i programfaga. For å få god oversikt over begrepene, er det utarbeidet skjemaer som kan brukes.

Elevene leverer ferdig utfylte oppgaveskjemaer og forbereder samtale om boka med læreren.
Vurdering med karakter, både av det skriftlige arbeidet og samtalen. Læreren vurderer elevens evne til å forstå, analysere og reflektere over boka og de samfunnsproblemene den tar opp.

I forlengelsen av dette opplegget kan elevene lese artikler om samfunnsproblemer og gjenger i Storbritannia, f.eks. Gang Culture and Copycat Activities (The Daily Telegraph, 14 February 2011 – se Ressurser). Mange elever synes at boka er bra. Språket er ikke vanskelig. Den er en Quick Reads og leses på kort tid. Svake elever klarer å lese den på 2 dobbeltøkter.