Knitting know-how - Design, arts and crafts

Beskrivelse: 

Opplegget har som mål at eleven skal beherske et engelsk basisvokabular i strikking gjennom lytteøvinger og arbeid med vokabular (muntlig og skriftlig). Med opplegger følger lenker til videoer og arbeidsoppgaver og støtteark for innlæring av vokabular, samt fasit og karakterberegning ved gloseprøve.

Læringsmål:

Eleven skal:

- videreutvikle grunnleggende kompetanse innen strikking ved å designe et strikkeprodukt

- kjenne til grunnleggende engelsk vokabular innen strikking (skriftlig/muntlig) og kunne beskrive strikkeprosessen på engelsk (muntlig

Forberedelse:

Lærer må se gjennom videoene og kopiere opp, evt. laste opp arbeidsark 1-4 i elevenes læringsplattform

Elevene må medbringe strikketøyet fra programfagstimene til engelsktimene

Læringsaktiviteter:

Step 1 - lytting:

Vi ser på strikkefilmene fra Youtube -en eller begge (se Ressurser).
Ved andre gangs avspilling noterer elevene de glosene de hører brukt om strikking. Vi oppsummerer dette i klassen og på tavla.

Step 2 –gloseøving:

Elevene får utdelt Worksheet 1 og Worksheet 4 (se Ressurser). Elevene hører hverandre to og to. Differensiering: Worksheet 1 er for alle, Worksheet 4 er for elever som ønsker mer utfordringer. Elevene fyller ut Worksheet 2 og Worksheet 3 (se Ressurser). I Worksheet 1 ligger det også en paroppgave der de må bruke de nye ordene for å gjette hvilket produkt som skal lages.

Step 3 – gloseprøve i Worksheet 2 og 3, elevene retter hverandres prøver etter fasit (Worksheet 1). Se vedlegg Karakterskala gloseprøve (se Ressurser).

Step 4 - muntlig strikkebeskrivelse: Elevene beskriver prosessen på engelsk mens de strikker (2-3 elever sammen). Når de har øvd, gjentar de dette sammen med læreren.

Opplegget krever 3-4 skoletimer.

Gloseprøve med karakter.

Step 5 - muntlig strikkebeskrivelse som i step 4: Her vil lærere og medelever kunne gi muntlig tilbakemelding på hvor godt strikkeprosessen er beskrevet. Læreren kan eventuelt gi muntlig karakter på dette.

Opplegget kan med fordel gjentas etter noe tid. Hva husker vi? Hva har vi lært?