Custom-fitting a chair - Design, Arts and Crafts

Beskrivelse: 

Dette opplegget øver lesing som grunnleggende ferdighet. I denne sammenhengen innebærer dette å forstå, tolke og sammenholde opplysninger i en tekst om hvordan de kan lage en skreddersydd stol til en tenkt kunde. I tillegg er det fokus på muntlige ferdigheter. Elevene lærer faguttrykk og måleenheter (inches og degrees) og å kommunisere om og presentere fagstoff fra dette programfagområdet som rollespill.

Bilde: Vitruvian Man Measurements, a derivation of the Vitruvian Man by Leonardo Da Vinci. Wikimedia Commons.

Læringsmål: Elevene skal kunne bruke engelske ord og uttrykk i fagterminologi og bruke måleenheter som inches, degrees and cm. De skal kunne kommunisere om faglige prosesser og lese og finne informasjon og opplysninger som er uttrykt i tekster. De skal dessuten kunne snakke sammenhengende om en skreddersydd stol i eget programfag med enkelt og presist språk

Forberedelse (lærer): Læreren må lese gjennom tekst og oppgaver og gjør eventuelle tilpasninger og se gjennom nettsidene som er oppgitt. Hun/han må kopierer opp teksten og arbeidsarket til elevene - eller laste disse opp i skolens læringsplattform - og dessuten ha tilgang på et målebånd som viser tommer og centimeter.

Læringsaktiviteter:

Step 1: Pre-reading and while-reading activities - the pupils start with the vocabulary list and use highlighters in order to focus on familiar and unfamilar words before reading the illustrated text:Vocabulary list and exercise

Reading: Text with illustration

Step 2, 3 and 4 are to be found here: Tasks for reading comprehension and language practice


Step 2: Individual work: comprehension questions (true/false sentences, questions)

Step 3: Group work: measurements. The pupils practise taking the necessary measurements to make a custom-fitting chair

Step 4: Group work: roleplaying activity. A foreign English-speaking customer has decided to order a custom-built chair at your workshop. You are ...

Opplegget tar fra fra 5 skoletimer til en dag å gjennomføre.Opplegget brukes videre i matematikk i forbindelse med at elevene skal lage en stol (f.eks. mål, vekt, geometri).

Se også oppleggene Chair-building basics og Designing a chair.

Punkter til egenvurdering i en plenumsdiskusjon:

  • Hva har jeg lært?
  • I hvilke situasjoner vil jeg ha nytte av dette?
  • Hva kan jeg gjøre for å bli enda bedre?
  • Hvordan gjør dette meg til en bedre fagarbeider?

Vurderingskriterier med hovedvekt på faguttrykk:
Evne til å kommunisere muntlig

Vurderes med karakter. Dersom forholdene ligger til rette og programfaglærer kan være tilstede ved rollespilloppgaven, kan karakter også settes i programfaget.