Chair-building basics - Design, Arts and Crafts

Beskrivelse: 

Elevene trenes opp i leseferdigheter som innebærer å forstå, tolke og sammenholde opplysninger i teksten om chair-building basics og lærer faglig vokabular knyttet til dette programområde. De tilegner seg kunnskaper om stolens utvikling gjennom ulike stilperioder.

Med opplegget følger en tekst for lesing, arbeidsark til elevene (tasks 1-3) og forslag til en video som kan brukes for å illustrere prosessen bak å lage en stol for hånd.

Bilde: Windsor Georgian Double Bow with cabriole legs (Wikimedia Commons)

Læringsmål: Elevene skal kunne bruke engelske ord og uttrykk i fagterminologi og lese og finne informasjon eller opplysninger som er uttrykt i tekster.

Forberedelse - lærer: Lese gjennom tekst og oppgaver og gjør eventuelle tilpasninger. Se gjennom video og kopiere opp teksten og arbeidsarket til elevene, eller laste disse opp i læringsplattformen.

Læringsaktiviteter:

Step 1: What does it take to make a chair?

As an introduction to the topic the video clip 5-day Windsor chairmaking course at The Windsor Workshop (look ar Ressurser) can be used.

Possible questions for class conversation:
- Take a look at the chair you are sitting on: How old do you think it is? Who has produced it? Do we have name for this type of chair? What are the main differnces between the chair you are sitting on and the one that you saw in the video? Why do people bother to learn how to make this type of chair?
- What is your favourite chair at home? Why? What is the oldest chair that you have in your house? Is it being used? Do you know the history of the chair?

Step 2: Read the text Chair- building basics individually or in pairs and work with Task 1 and 2 on the Worksheet, focusing on comprehension and vocabulary building.

Step 3: Task 3: Chair styles of the past 2500 years. Internet search and reading and brief presentation to classmates.

Punkter til egenvurdering i en plenumsdiskusjon:

  • Hva har jeg lært?
  • I hvilke situasjoner vil jeg ha nytte av dette?
  • Hva kan jeg gjøre for å bli enda bedre?
  • Hvordan gjør dette meg til en bedre fagarbeider?

Opplegget brukes som innføring i temaet om Building Chairs og vurderes uten karakter. Se også oppleggene Designing a comfortable chair og Custom-fitting a chair.