Designing a comfortable chair - Design, Arts and Crafts

Beskrivelse: 

Elevene trenes opp i leseferdigheter som innebærer å forstå, tolke og sammenholde opplysninger i et tekstutdrag fra Designing a Comfortable Chair og lærer faglig vokabular knyttet til dette programområdet gjennom å løse skriftlige oppgaver. Elevene skal også tegne sin egen drømmestol, beskrive denne og tenke seg til hvordan de kan selge ideen sin til en fremtidig produsent.

Med opplegget følger en tekst for lesing med vokabularliste, arbeidsark til elevene (tasks 1-4) og forslag til websider som kan brukes som en inspirasjon.

Bilde: Charles Rennie Mackintosh - Chair - 1903 (Wikimedia Commons)

Læringsmål: Elevene skal kunne bruke engelske ord og uttrykk i fagterminologi. De skal lese og finne informasjon eller opplysninger som er uttrykt i tekster og bruke ord og tilegnet kunnskap i skapende arbeid og skriving.

Forberedelse - lærer: Hun/han leser gjennom tekst og oppgaver og gjør eventuelle tilpasninger, ser gjennom nettsidene som er oppgitt og kopierer opp teksten og arbeidsarket til elevene, eller laster disse opp i skolens læringsplattform.

Læringsaktiviteter:

Step 1: How would you describe a comfortable chair? ?

As an introduction to the topic the website These 28 Chairs Shows That Furniture Can Be Art can be used. In pairs the pupils are asked to pick out the five chairs they think will be the most comfortable ones. Ask them to give at least three arguments for their choice. Then share results with other pairs, in groups or in class.

Step 2: Read the text Designing a comfortable chair individually or in pairs and work with Task 1 - 3 on the Designing a chair tasks (enclosed), focusing on comprehension and vocabulary building.

Step 3: The pupils are to make a drawing (task 4) of their dream chair, then describe in writing their invention and suggest how to promote a future producer of the product.

Opplegget tar 4-6 timer å gjennomføre.

Punkter til egenvurdering i en plenumsdiskusjon:

Hva har jeg lært?

I hvilke situasjoner vil jeg ha nytte av dette?

Hva kan jeg gjøre for å bli enda bedre?

Hvordan gjør dette meg til en bedre fagarbeider?

Opplegget brukes som innføring i temaet om Building Chairs og vurderes uten karakter.

Se også oppleggene Chair-building basics og Custom-fitting a chair.

Oppgaven ble til etter forslag fra programlærer Hans Eggen, Skedsmo vgs., med bakgrunn i elevenes ønske om mer yrkesretting. Noen elever har stor motvilje mot å snakke engelsk. Ved å lese får de gode muligheter til å finne ut hvordan de kan forklare basisprinsipper om det å bygge en stol og dessuten utvide vokabularet.