Filetering, mengde- og kostnadsberegning av fisk

Beskrivelse: 

Eleven skal filetere fisk, beregne svinn i gram og prosent, og foreta mengde- og kostnadsberegning

Tidsbruk er 3 timer.
1 time til gjennomgang av oppgave før kjøkkenøkt, og 2 timer til utregning etter kjøkkenøkt

Oppgaven til elevene

Forarbeid: Veiing av fisk, før og etter filetering

a) Ut fra vekt, foreta utregning av svinn i gram og prosent

Butikkpris filèt kr 120,-Butikkpris rundfisk kr 80,-

b) Hva mener du er mest lønnsomt av å kjøpe rundfisk å filetere selv, eller kjøpe ferdig filèt. Forklar hvorfor.


Ut fra vedlagte oppskrift får vi 20 fiskekaker. Pris tilleggsråvarer pr.kg fiskefilèt settes til kr 15,-

c) Bruk din mengde filet og beregn hvor mange fiskekaker du får.

d) Hva blir råvareprisen pr fiskekake?

Undervisningopplegg m/oppskrift på fiskekaker finner du under ressurser.

Filetering/klargjøring av fisk for produksjon av fiskefarse. Diverse beregninger knyttet til dette.

Vurdering:

2: Eleven kan foreta vektberegning på rund og filètertfisk, og utav det beregne svinn. Eleven kan i noen grad forklare forskjell i pris ut fra regning og viser noe forståelse for mengdeberegning

3-4: Eleven kan foreta vektberegning på rund og filètertfisk, og utav det beregne svinn i gram og prosent. Eleven kan forklare forskjell i pris ut fra regning og viser forståelse for mengdeberegning. Eleven kan til en viss grad omgjøre resept uten større problemer og nyttiggjøre den til ønsket mengde. (graden av hjelp vipper 3 og 4?)

5-6: Eleven behersker fullt ut beregning av svinn, i vekt og prosent, og forklarer fullt hva som ligger bak pris og valg av rund eller ferdigfiletert fisk. Eleven behersker også omgjøring av resepter og nyttiggjør seg den til ønsket mengde.